AR-GE VE TÜREV TİCARİLEŞME TEŞVİK YATIRIMLARI İÇİN ÖZELLİKLE ZİHİNSEL DÜZELDE DAHA ÇOK GAYRET SARFEDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

08/02/2022

 

 

– Bir tespitimiz var: Şimdiye kadar düşük ve/veya orta -düşük üretim alanındaki nace kodunda üretim yapan KOBİ yetkililerinin düşünce yapıları ve yıllarca süren uygulamaları nedeniyle ezberlenmiş duyguları beden zihnine dönüşüp , dikkat edilmediği takdirde bilinçli zihne yerleşiyor ve zihnin kontrolünü eline geçiriyor. Böyle bir KOBİ, tekraren rutin üretim yapıyor.

– Bu yapıdaki firma yetkilisine ar-ge ve türev destek programları hakkında dijital ve yüz yüze açıklayıcı eğitimler veriliyor, firma sahibi çok cazip deyip, yapalım diyor, ama arkadan ses çıkmıyor. Böylece aynı zihinde aynı anda hem ar-ge yapmayalım hem de Ar-Ge yapalım şeklinde çelişkili iki düşünce yapısı oluşuyor.

– Çelişkili zihinsel yapı bize ar-ge yaptırmaz, ar-ge yapma yönünde kesin niyet, arzu ve irade olmadan gelgitlerle kaos yaşanarak hiçbir ilerleme sağlanamıyor, Bunun böyle olacağını bize bilim söylüyor:

Örnek Açıklama:
p değil = Ar-ge’li ürün olmayan üretim mevzisinde yer alıyorum,
p v q = Ar-ge’li ürün üretim mevzisinde yer alıyorum ve yenilikçi oluyorum,
————— q= yenilikçi oluyorum.

– Üst üste konulunca (p değil) ile (p) birbirini götürerek, bilgi verici içeriği olmayan, nasılı açıklanmadan yenilikçi olunduğunu gösteren (q) ortaya çıkmaktadır. Burada her önermeyi, bu bağlamda “yenilikçi olamıyorum “önermesini de doğru olarak çıkarabiliriz.

– Popper’in dediği gibi, eğer bir kuramda (bakış açısında) çelişki varsa, o kuramdan her şey çıkar, dolayısıyla gerçekte hiçbir şey çıkmaz. Bize her bilgiyle beraber o bilginin olumsuzunu da verebilen bir kuram, bize hiçbir bilgi veremez. Bundan dolayı, çelişkisi olan bir kuram, kuram olarak hiçbir işe yaramaz.

– Çelişkili durumu terk edip, Ar-Ge’li üretim yapma konusunda  uygulama ile zihinde  hakim düşünce ve duygu haline gelmeden ve sürdürülebilir olmadan hiçbir değişim/dönüşüm olamayacağı açıktır.

– Ar-Ge konusundaki çelişkili zihin durumunda, KOBİ yöneticisinin Ar-Ge’li zihinsel düşünceyi hakim kılma ve proje vererek pozitif duygu ve düşünce yaratması gerektiği hususu önem taşıdığı gibi destek kuruluşlarının da proje değerlendirmesinde daha olumlu bakıp, sürecini hızlandırması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge yönündeki ruhsal tekamül yolu çok gayret gösterilmesi gereken bir yoldur. Danışmanların da sabır göstermesi gerekiyor. Biz bu konuda bir video çalışması yapıyoruz.