AR-GE VE YENİLİK ÇALIŞMA VE PROJELERİYLE MEŞGUL OLARAK YARATICILIK KRİTERİNİ GELİŞTİRMEMİN YAŞLANMAYI YAVAŞLATIP FİZİKSEL VE PSİŞİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİĞİNİ DENEYİMLİYORUM

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

25/07/2022

 

– Teknoloji bazlı katma değerli mal ve hizmet üretimi ile bunu mümkün kılacak üretim yöntem, usul ve araçlar ile çalışmalarda ve projelerde bulunduğumda, fiziksel yaşlanma sürecini yavaşlattığımı ve bağışıklık sistemimin güçlendiğini gözlemliyorum.

– Bu ilişkiyi nasıl kurduğumu araştırdığımda, Ar-Ge çalışma ve proje yapmanın mevcut sorunu aşacak yeni fikirler ve bu fikirlere ulaştıracak vasıtaların keşif ya da icadı için yaratıcılık gerektirdiğini buluyorum. Yaratıcılık en uygun ve güçlü şekilde içsel Varlığımızla iletişime geçildiğinde oluşur. Bu olduğunda bedende daha çok bilinç ve yüksek frekanslı enerji, daha az moleküler yapı yoğunluğu ile fiziksel -maddesellik azlığı ortaya çıkar.

– Daha çok içsel enerji, ayrıca bizi anda bilinçli mevcut kılarak psikolojimizi de iyileştirdiğini görüyorum.

– İlave olarak bedenimizde daha az madde, daha çok enerji taşıdığımızda fiziksel ve psişik bağışıklık sistemimiz de güçleniyor. Hastalıklarımızı da yeniyoruz.

– Ben bunları yaşayarak kanıtladığımı deneyimliyorum. Sizler de deneyip bana katılır mısınız?