AR-GE VE YENİLİK FAALİYETİ İLE UĞRAŞAN FİRMALARA DOKTORALI PERSONEL İSTİHDAMI İLE ASGARİ ÜCRETİN 2 KATI HİBE VERİLİYOR

Gülçin GÖKÇEYREK & Buse ARSLAN

Ar-Ge ve Yenilik Mali Rapor Denetim Uzmanları

 ggokceyrek@gmail.com

busekabal@gmail.com

TÜBİTAK’tan 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI’nın alt grubunda Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi Çağrısı açılmıştır.

(Çağrı metni için ;  1601d-cagrimetni_150604-rev)

 

Bu programla özellikle doktoralı teknik mühendislerin istihdamı desteklenerek ülkemizin teknoloji birikiminin geliştirilmesi, bu birikimden elde edilen verilerle Ar-Ge ve Yenilik projelerinin yapılması, patent ve faydalı model alınması ve sonuçta prototip sonrasında seri üretime geçilerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İlgili çağrının 3. Maddesinde doktoralı teknik eleman istihdamı ile firma, sektör ve ülke bazında katkılar sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 “3. Çağrının Konusu, Amacı, Kapsamı

  1. Bu çağrı kapsamında sağlanacak destekle istihdam edilecek doktoralı araştırmacıların, desteklenen kuruluşun ana faaliyet alanı ve kendi uzmanlık konuları ile uyumlu olmak üzere aşağıdaki faaliyetleri yürüterek kuruluşun Ar-Ge ve yenilik kapasitesine katkı sağlaması hedeflenmektedir:

 

– Özgün uygulamalı araştırma projelerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

– Kuruluşun mevcut Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi

– Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına etkin biçimde katılım sağlanması

– Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile elde edilen çıktılarla ilgili ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapılması

– Araştırma sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması

 

  • Destek süresi 24 aydır.
  • Büyük ölçekli işletmelerin en az 3, küçük ölçekli işletmelerin en az 1 doktoralı araştırmacı istihdam etmesi şartı aranacaktır.
  • Desteklenecek tutar asgari ücretin 2 katıdır.

HANGİ KURULUŞLAR ÇAĞRIYA BAŞVURABİLECEKLERDİR?

  • Daha önce TÜBİTAK TEYDEB’ten en az 1 projesi desteklenmiş ve tamamlanmış,
  • Teknoparktaki A.Ş.’leri ve Ltd. Şti.’leri
  • Ar-Ge Merkezi işletmeleri,

DOKTORALI PERSONELDE GEREKEN ŞARTLAR

Başvuru yapan kuruluş, 6 aylık dönemler itibarı ile istihdam etmeyi planladığı doktoralı araştırmacı sayısı ile ilgili hedeflerini proje önerisi ekinde sunacaktır.

– İstihdam edilecek kişi, işe giriş tarihi itibarı ile desteklenen kuruluşun son 12 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmamalıdır.

– İstihdam edilecek kişinin doktora mezuniyet tarihi ile desteklenen kuruluşta işe başlama tarihi arasındaki süre en fazla 5 yıl olabilir.

ÖDEME

6 aylık dönemler halinde (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) , aylık 2 asgari ücret tutarı olacak şekilde hesaplanarak firmalara aktarılacaktır.

Sonuç olarak, TÜBİTAK’ın bu çağrısı Ar-Ge ve Yenilik projelerinin verilmesini daha da teşvik edecektir.