AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ YAZARKEN YA DA AR-GE/TASARIM MERKEZİ/TEKNOKENT PROJELERİNİ OLUŞTURURKEN ÜRÜN YA DA PROSESTE (YA DA KOMBİNASYONUNDA) HANGİ KRİTERLERE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

20/07/2023

 

– Yenilik ya da İnovasyonun tanımını 2018 Oslo Manual (Kılavuz)un 299.paragrafında; işletmenin bir önceki ürün ya da prosesinden (ya da kombinasyonundan) yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş olarak farklılaşarak, yeni ürünün ilk defa istenilen kullanıcıya sunulması ya da süreç iyileştirmesinin ilk defa işletmenin bünyesinde bizzat kullanılması şeklinde tanımlanmıştır.

 

– Burada yenilik için minimum gereklilik, bir önceki ürün ya da prosese göre, yeni durumda en az yeni bir özellik(fonksiyon) ilave etme, mevcut fonksiyonların iyileştirilmesi, performans kriterlerinde, kullanıcı kolaylığında ya da daha fazlasında yeni ya da önemli derecede bir iyileştirme gerçekleştirmektir. Minör küçük değişiklikler de zaman içerisinde birikimli olarak majör büyük yeniliklere yol açabilir.

 

– Fonksiyonel   ürün yenilikleri olarak Kılavuzda; kalite, teknik özellikler, güvenilirlik, dayanıklılık, kullanım sırasında ekonomik verimlilik, satın alınabilirlik, rahatlık, kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu olma olarak sayılmaktadır (paragraf 3.25).

 

– İş prosesi yenilikleri olarak; daha fazla etkinlik, kaynak verimliliği, güvenilirlik ve esneklik, karşılanabilirlik, iş sürecine dahil olanlar için kolaylık ve firma içi ya da dışı için kullanılabilirlik (paragraf 3.35)

 

– Ürün yeniliklerini gerçekleştirmek üzere, başta ürünlerin üretimi ve buna destek ve yardımcı unsurlarındaki proses yeniliklerinin neler olduğu Kılavuzun 3.39’uncu paragrafında 6 alt bileşen olarak şu şekilde tanımlanmıştır:

 

1.Mal ve hizmetlerin diğer deyişle ürünlerin üretimi,

2.Dağıtım ve lojistik,

3.Pazarlama ve satış,

4.Bilgi ve iletişim sistemleri,

5. İdare ve Yönetim,

6.Ürün ve İş Prosesi geliştirme.

 

– Her bir bileşene ait yeniliğe konu alt faaliyetlerin neler olduğu sayfa 73’teki 3.1 tablosunda sunulmuştur.