AR-GE VE YENİLİK PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

03.03.2021

 

 

 

– Danışmanlığını yaptığımız bazı firmaların yöneticileri ve mühendisleri, bir yandan rutin üretime bağlandıklarından diğer yandan kendilerinin ve/veya çevredekilerin destek programlarında yaşadıkları reddedilme olgusu karşısında geçmiş tecrübelere takılı kalıp, negatif duygu hissettikleri için ilk toplantılarımızda ar-ge ve yenilik projelerine karşı soğuk davranıyorlar.

– İşte bu aşamada ar-ge psikolojisi devreye giriyor. Onlara geçmişin gelecek olmadığını, sadece ders alınacağını, anda kalıp ar-ge ve yenilik projeleri sunmanın benlik bilinçlerini iyileştireceklerini ve bu yolla pozitif duygu ve tecrübe yaşayacaklarını anlatıyoruz. Geçmiş tecrübelerle özdeşleşmiş negatif duyguları silmek için bu duyguların Yüce Sonsuz Zihne teslim edilerek, buradan sağlanacak enerji salınımı ile tasarım ve yenilik çalışmaları yapmanın mümkün olacağını, aksi halde başarısız olunacağını örnek uygulamalarla açıklıyoruz.

– Daha sonra proje ekibine eğitim vererek ortak ar-ge aklı ve bilimini geliştirmek için grup sosyolojisini ,amaca yönelik stratejileri, hedefleri, faaliyetleri ile organizasyon şemasını ve salih amele yönelik görev dağılımını oluşturuyoruz.

Özet söz: Geçmiş tecrübe ve buna bağlı negatif duyguları silmeden, ar-ge olmaz.