Ar-Ge ya da Tasarım Merkezi Kurmanın Avantajları Artıyor (10.08.2016)

10.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 1/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9092 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR’a göre, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde aşağıdaki göstergelerden birinde bir önceki yıla göre en az % 20 artış sağlanması halinde harcamaların bir önceki yıla göre artış tutarının % 50’si ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

 

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oram.

e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810.htm).