AR-GE, YENİLİK VE TASARIM ÇALIŞMALARINDA NEDEN BATILI ÜLKELERDEKİ GİBİ İLERLEYE MİYORUZ? KARARLI DURUŞ EKSİKLİĞİ Mİ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

19/02/2018

-Firmalarda Ar-Ge / Tasarım merkezi ya da TÜBİTAK-TEYDEB başlangıç noktalı proje ile başlayıp, bizim tespitlerimize göre bütünleşik 17 adet teşvik programı var ve her geçen gün daha da artıyor.

– Ar-Ge, yenilik ve tasarım çalışmalarına firmaların verdiği tepki daha çok bilinçlenme ile ilgili. Linkteki makalede görüldüğü gibi bizim uyarlamamıza göre Ar-Ge konusunda bilinçlenme ve eyleme geçme süreç aşamaları 6’dır;

1.aşamadaki mevcut sıkıntılı ve zorlu durumdan kurtulmak için (relapse), 2. aşamadaki davranış değişimini hedeflemeyen ön zihinsel, düşünsel çalışma aşamasına geliniyor (pre-contemplation). 3. aşamada firmalar Ar-Ge’nin önemine dair farkındalık ve bilinçlenme aşamasına geliyorlar(contemplation). 4. aşamaya gelince (preparation) proje yapmaya ve sonrasında proje bazlı çalışmaya kendilerini uyarlayarak eyleme, aksiyona (5.aşama) başvurarak, Ar-Ge yapıyorlar, bu yeni davranışın bir defalık ya da geçici nitelikte değil, sürdürülebilir olması için de bir gayret içinde 6. aşamaya giriyorlar (maintanence), böylece rutin üretimin yerine Ar-Ge, yenilik ve tasarımın önderlik ettiği üretim yapısı egemen oluyor.

 

Transtheoretical

Kaynak: https://www.linkedin.com/pulse/using-psychological-stages-change-plan-your-marketing-ogando/?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3ByEUWgsgfebWrXJ0zqzOmcg%3D%3D

 

– Bu süreç adımlarında kritik aşama 3. aşama olup, bu aşamada bazı firmaların kararsızlık geçirip ileriye doğru eyleme geçemeyerek Ar-Ge çalışmalarında öyle kaldıklarını tespit ediyoruz (contemplation). Linkteki yazar Dr. Monikah Ogando’ya göre bu tür firmalarda eyleme geçememe oranı %80’e uzanıyor. Bize göre bu durumdaki firma geleneksel üretimde kalma ile teknolojinin önderlik ettiği üretim yapısı arasında gelgitlerde kalıyor, Ar-Ge konusunda kararlı duruş sergileyemiyor. Dr.Scott Peck’e göre mevcuttan vazgeçilemediği için sağlıksız yapı devam ediyor, iyileşme olmuyor (Az seçilen yol sayfa 68).

 

-Bu konuyu bilimsel olarak da inceledim. Mevcut geleneksel üretim yapısı ile Ar-Ge çalışması arasında sürekli gelgit yapan firmaların hiç ilerleyemeyeceğini aşağıdaki mantık kuralı ile anladım:

Düşünce düzeyinde aynı anda mevcut üretim yönteminin önderlik ettiği üretim yapısı ile Ar-Ge, yenilik ve tasarımın önderlik ettiği üretim yapısı birlikte yer alıp, Ar-Ge yönünde kesin kararlı olunmadığında, doğru ile yanlış önermelerin harmanından istenilen her önerme doğru olarak çıkarsanacağından gerçekte hiçbir şey çıkmaz. Bu bakımdan tercih edilen yöntemin dışında diğer yöntemlerin kesinlikle reddedilmesi gerekir. Başka türlü yenilikçi yönde yol alamayız, kaos yaşanır.

 

p değil

 p v q

q

Örnek Açıklama;

p değil = Ar-Ge yapmıyorum,

p v q = Ar-Ge yapıyorum ve Rekabetçi oluyorum,

q= Rekabetçi oluyorum. Üst üste konulunca (p değil) ile (p) birbirini götürerek, bilgi verici içeriği olmayan, nasılı açıklanmadan rekabetçi olunduğunu gösteren (q) ortaya çıkmaktadır. “…Bize her bilgiyle beraber o bilginin olumsuzunu da verebilen bir kuram, bize hiçbir bilgi veremez.., hiçbir işe yaramaz.” Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve siyaset kuramı S.112,Remzi Kitabevi.

 

Özet Söz: Mevcut sıkıntılı duruma karşı çözüm getiren yenilikçi fikir ve uygulaması yönünde kararlı duruş sağlanmadığı sürece, sağlıksız yapı devam eder.