AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞILAN SÜRE HESABINDA 1 HAZİRAN 2018 GÜNÜNE DİKKAT (Güncellenmiş Son Hali)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Gülçin GÖKÇEYREK

abdanmer@gmail.com

18.06.2018

– Ayın birinci günü Cuma olup ayın bu ilk kıst (tam olmayan) haftasında Cuma – Cumartesi arası 2 çalışma gününde en az 7,5 saatten 2 gün tam çalışılırsa;

 

– birinci kıst haftada 1-2 arası                                                              2 gün x 7,5 = 15 saat

– ikinci tam haftada 4-9   arası                                                             6 gün x 7,5 = 45 saat

– üçüncü tam haftada 11-13 arası                                                       3 gün x 7,5 = 22,5 saat

-14 haziran yarım gün                                                                                   yarım gün =  3,75 saat

 

14 Haziran yarım gün bayram tatili (1)                                                   yarım gün x 3,75 = 3,75 saat

15 Haziran Cuma bayram tatili                                                           1 gün x 7,5 = 7,5 saat

16 Haziran C.tesi bayram tatili                                                                  1 gün x 7,5 = 7,5 saat

 

(1) Toplam bayram tatili 18,75 saat

 

– dördüncü tam haftada 18-23 arası                                                  6 gün x 7,5 = 45 saat

– beşinci tam hafta 25-30  arası                                                           6 gün x 7,5 = 45  saat

olmak üzere toplam                                                                               23,5 gün = 176,25 saat çalışılırsa;

 

14 Haziran Perşembe yarım gün, 15 Haziran Cuma ve 16 Haziran C.tesi Bayram tatili de teşvikten yararlanmakta ve toplam 195 saat olmakta, (3,10,17,24 ) 4 Pazar günü çalışılmış gibi 4×7,5 saat= 30 saat olarak hak edileceğinden Sigortaya Haziran ayı için toplam 225 saat üzerinden 30 prim hizmet günü bildirilir.

 

– Günde 9 saatten 5 gün çalışılan bir iş yerinde cumartesi çalışılmadığı için birinci kıst haftada Cuma günü fazla mesai ile en fazla 11 saat çalışabilmekte, Cumartesi günü de 4 saat çalışıp 15 saat tamamlanmazsa, bu cumartesi eksik çalışmaya girer ve çalışılmayan bu bir gün ile birlikte hak edilmeyen 4 Pazar günü toplamı olan 5 gün ile 2 gün bayram tatili (arife günü çalışılmış ise tam gün çalışma sayılır) 7 gün 30 prim hizmet gününden düşülür ve 23 gün merkezde geçen süre olarak prim hizmet belgesinde yer alır. Cumartesi ilave çalışmaya bir alternatif olarak, devam etmekte olan projelerle ilişkilendirerek aşağıdaki konularda personelin merkez dışında görevlendirilip sisteme işlenmesidir:

 

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 

-Ar-Ge Yönetmeliğine göre proje yönetimli ar-ge/tasarım merkezinde haftada 45 saat tam zamanlı çalışma saati olup (6 GünX7,5 saat=45 saat), her hafta ayrı ayrı dikkate alınmalı, başka bir deyişle örneğimize göre dördüncü hafta 48 saat, beşinci hafta 43 saat çalışılırsa, dördüncü haftadaki 3 saat fazla mesaiye girdiğinden dikkate alınmayarak, beşinci haftaya eklenmez ve beşinci hafta merkezde eksik çalışılmış olur. Bu durumda beşinci hafta çalışılan saat 43:7,5= 5,73 gün, küsurat dikkate alınmayarak 5 gün çalışılmış olur, ay içinde eksik çalışılan günle birlikte hak edilmeyen pazarlar ayın toplam prim gün sayısı olandan düşüldüğünde ayın prim hizmet gün sayısı=30-(4 pazar + 2 bayram tatili +1 eksik çalışılan gün)=23  prim hizmet günü merkezdeki proje kapsamında çalışılan günler olarak bildirilmiş olur.

-Puantaj kontrollerinde duruma haftalık bakılırken haftanın çalışılan günleri itibariyle bakmak gerekiyor ve her çalışma gününde çalışılan saatlerin 11’den fazla olmamasına dikkat edip fazlasının dikkate alınmaması ve çalışma haftası itibariyle (çalışılan gün sayısı X çalışılan saatler) = 45’ten fazla olmaması gerekiyor.

 

 

(1) 10.08.2016 tarihli “Ar-Ge Yönetmeliği “Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması” MADDE 10 – (3) Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.”