ARALIK 2017 AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA (GÜNCELLEME 22.01.2018)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

 

 

– Ayın birinci günü Cuma olup ayın bu ilk kıst haftasında Cuma – Cumartesi arası 2 çalışma gününde en az 7,5 saatten 2 gün tam çalışılırsa;

– birinci kıst haftada 1-2 arası                                                            2 gün x 7,5 = 15 saat

– ikinci tam haftada 4-9 arası                                                             6 gün x 7,5 = 45 saat

– üçüncü tam haftada 11-16 arası                                                       6 gün x 7,5 = 45 saat

– dördüncü tam haftada 18-23 arası                                                  6 gün x 7,5 = 45 saat

– beşinci tam hafta(ayın kalan günleri) 25-30 arası                        6 gün x 7,5 = 45 saat

olmak üzere toplam                                                                             26 gün =195 saat çalışılırsa;

 

– Pazar hariç ayın çalışma günlerinin tamamında günde en az 7,5 saat hesabıyla çalışıldığından ay içinde bulunan (3,10,17,24,31) 5 Pazar günü de çalışılmış gibi 5 gün x 7,5 saat = 37,5 saat olarak hak edileceğinden 26 normal çalışma günleri + 5 hak edilen pazar günleri = 31 gün olur, ücret de 31 günlüktür, ancak Sigortaya Aralık ayı için 30 prim hizmet günü bildirilir.

 

– Günde 9 saatten 5 gün çalışılan bir iş yerinde Cumartesileri çalışılmadığı ya da çalışılmış gibi sayılmadığı takdirde birinci kıst haftada sadece Cuma günü kaç saat çalışılırsa çalışılsın, en fazla 11 saat dikkate alınacağından, cumartesi de en az 4 saat çalışmış olmadığı için haliyle cumartesi dikkate alınmaz. Bu durumda bu cumartesi eksik çalışmaya girer ve çalışılmayan bu bir gün ile birlikte hak edilen 5 Pazar günü toplamı olan 6 gün azami 30 prim hizmet gününden düşülür ve 24 gün merkezde geçen süre olarak prim hizmet belgesinde yer alır.

 

(13.12.2017 tarihli paylaşımımızda yanlışlıkla 25 gün yer almış, doğrusu yukarıdaki gibi 24 gündür, düzeltir, özür dileriz). 

 

-Ar-Ge Yönetmeliğine göre proje yönetimli Ar-Ge/Tasarım Merkezinde haftada 45 saat tam zamanlı çalışma saati olup (6 GünX7,5 saat=45 saat), her hafta ayrı ayrı dikkate alınmalı, başka bir deyişle örneğimize göre ikinci hafta 48 saat, üçüncü hafta 43 saat çalışılırsa, ikinci haftadaki 3 saat fazla mesaiye girdiğinden dikkate alınmayarak, üçüncü haftaya eklenmez ve üçüncü hafta merkezde eksik çalışılmış olur. Bu durumda 3. Hafta çalışılan saat 43:7,5= 5,73 gün, küsurat dikkate alınmayarak 5 gün çalışılmış olur, ay içinde eksik çalışılan günle birlikte hak edilen pazarlar ayın toplam prim gün sayısı olandan düşüldüğünde ayın prim hizmet gün sayısı=30-(5 pazar +1 eksik çalışılan gün) =24 prim hizmet günü merkezdeki proje kapsamında çalışılan günler olarak bildirilmiş olur.

 

-Puantaj kontrollerinde duruma haftalık bakılırken haftanın çalışılan günleri itibariyle bakmak gerekiyor ve her çalışma gününde çalışılan saatlerin 11’den fazla olmamasına dikkat edip fazlasının dikkate alınmaması ve çalışma haftası itibariyle (çalışılan gün sayısı X çalışılan saatler) = 45’ten fazla olmaması gerekiyor.