ATATÜRK, ASKERİ VE TOPLUMSAL SORUNLARA BİLİMSEL YÖNTEM AŞAMALARINI POPPER’DEN ÖNCE KURTULUŞ SAVAŞINDA VE DEVRİMLERDE FORMÜLE EDİP UYGULAMA BAŞARISINI GÖSTERMİŞTİR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

30/08/2022

 

– Viyana’da doktora çalışmaları sırasındaki derslerimde Modern Bilimsel yöntem aşamalarını 1934 yılında kaleme aldığı Karl Popper’in   “The Logic of Scientific Discovery, Routledge, kitabından öğrendim. Başlıca aşamaları:

1. Eski Problem;
2. Deneme amaçlı kuram oluşumları;
3. Deneysel sınama da dahil olmak üzere eleştirel tartışma aracılığıyla ortadan kaldırma denemeleri;
4. Kuramlarımızın eleştirel tartışmasından çıkan yeni problemler.
Kaynak. K.R.Popper, Hayat problem çözmektir, YKY, Sayfa 28.

– Atatürk Başkomutanlık Meydan Muharebesi dahil kurtuluş savaşında ve sonrasında yaptığı devrimlerde bilimsel yöntem aşamalarını Popper’den önce formüle edip uygulamıştır. Atatürk’ün keşfedip kullandığı bilimsel yöntem aşamaları:

1. Önce karşısındaki problemleri iyi tanımaya ve tanımlamaya,
2. Kendisinden önce bu problemler için teklif edilmiş çözümleri iyi öğrenmeye ve bunların başarısızlık nedenlerini doğru teşhis etmeğe,
3. Problemlerin çözümü için uygun varsayımlar üretmeğe,
4. Kendi varsayımlarına âşık olmadan onları en acımasız bir şekilde gözlemlerle denetlemeğe,
5. Başarısız varsayımları derhal eleyerek, yerine genişlemiş gözlem temelinde de dikkate alarak yenilerini üretmeğe,
6. Bunları da aynı daha önceki varsayımları gözlem ışığında denetlemeğe özen göstermiştir.
Kaynak : Celal Şengör, https://lnkd.in/dHZMeA48

Atatürk:” Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir”.

– Elon Musk, Twitter hesabından Atatürk’ün ‘Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin’ sözünü paylaştı.
– Goethe, eseri Faust’ta şeytana aşağıdaki dizeleri söyletmektedir: “Bırakırsan artık akıl ve bilimi, İnsanoğlunun sahip olduğu en yüce gücü, Mutlak benim olursun”.