AVRUPA BİRLİĞİ H2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİYLE UYUMLU, ÇAĞRILI, PROJE SAYISI DİKKATE ALINMAKSIZIN KOBİ’LERİN DESTEK ORANININ DAİMA %75 OLDUĞU (BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞLARDA %60) İTHALAT YERİNE YERLİ ÜRETİME ODAKLI YENİLİKÇİ TÜBİTAK TEYDEB UYGULAMASININ İLK ÇAĞRISI HAYIRLISI İLE AÇIKLANDI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Öğretim Üyesi, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

03.08.2018

 

 

 

GİRİŞ

TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI TEYDEB 2.0 VERSİYONU ile uygulamaya 01 Ağustos 2018 itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bu versiyonun neleri kapsadığı ekteki linkte yer almaktadır.

http://www.argemip.org/documents/file/belgeler/2017/11%20Ekim%202017%20TEYDEB%20Semineri/Microsoft%20PowerPoint%20-%20Yeni%20TEYDEB%20Destek%20Program%C4%B1-Payda%C5%9F%20Sunumu-10.10.pdf

 

TEYDEB 2.0 VERSİYONUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 

TEYDEB’teki yeni değişikliğin temel özellikleri anılan linkte şu şekilde sıralanmıştır:

Değişimin temel özellikleri:

  • Talep-ihtiyaç odaklı
  • Çağrılı
  • Çağrı sonuçlarının izlenip değerlendirildiği
  • Süreç temelli (ortak) mevzuat
  • Yalın kurallar
  • Standart süreçler
  • Sadeleştirilmiş başvuru formları
  • Puana dayalı değerlendirme
  • İzlemede kurul değerlendirmesi
  • Yeni destek sistemi; iki ana grupta toplanıyor:
    • Sanayi ArGe ve Yenilik Proje Destekleri (SADE)
    • Yenilik AraYüz Destekleri (AYDE)
  • SADE de kendi içinde ikiye ayrılıyor:
    • Genel SADE destekler
    • Tematik SADE destekler
  • Her iki SADE destekleri de çağrılı sistemler ile yürütülecek:
  • Ancak Genel SADE çağrıları “sürekli açık” olacak. Tematik SADE çağrıları ise belirlenen tarihler arasında açık kalacak ve o tarihlerde başvuru yapılacak.

 

YENİ YÖNERGE

 

  • Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi ekteki linkte yer almaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1844/islenmis-271_bk-ek_2_1.pdf

 

İLK ÇAĞRI

 

  • Yukardaki yönergeyle bağlantılı olarak ilk SADE (Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Proje Destekleri) çağrısı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/sade-tta-gnl-2018-01.pdf

 

Başlıca özellikleri;

  • Genel çağrı olup, nihai amaç “Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır” şeklinde ifade edilmektedir.
  • Projeden Beklenen etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.
  • Çağrı açılış tarihi 01.08.2018
  • Çağrı Kapanış tarihi 31.12.2018
  • Maksimum proje süresi 36 ay
  • Maksimum Proje Bütçesi 50.000.000 TL
  • Desteklenen giderler
    • Personel Gideri
    • Seyahat Gideri
    • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
    • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
    • Malzeme ve Sarf Alımları
    • Genel Giderler (Desteklenen faaliyetleri yürütmek amacıyla destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderler,)
  • Destek Oranı
    • KOBİ %75 (%75 destek oranı için daha önce söz konusu olan 5 proje verme şartı kaldırılarak KOBİ’lerin her seferinde %75 hibe desteği almaları söz konusudur).
    • Büyük Ölçekli Kuruluş %60

 

  • TÜBİTAK SANAYİ DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU’nu daha önceki proje öneri formuyla karşılaştırdığımızda yapılan iyileştirme ve değişiklikler

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2018-yili-teydeb-cagri-plani-kapsaminda-ilk-cagri-acildi

 

YUKARIDAKİ LİNKTEN ÖRNEK BAŞVURU DÖKÜMANINI WORD FORMATINDA GÖRÜLEBİLİR.

 

  • A.0. İlgili Proje ile karşılaştırma yeni gelerek, verilen bu projenin geçmiş proje çalışmalarıyla bağlantısı sorgulanıyor.
  • A.1.1.’de Yasal / özel izin gerektirip gerektirmediği, proje bitişinden sonra yayınlanmasına izin verilip verilmeyeceği sorgulanıyor.
  • A.1.3’te danışman bilgileri çıkarılarak, TEYDEB programlarından nasıl haberdar olunduğu seçenekler gösterilerek sorgulanıyor.
  • A.3 Proje özeti kısmı çıkarılarak, projenin kısa tanıtımı bölümü yer almaktadır.
  • B.1 kısmında bundan sonra TÜBİTAK sanayi projeleri süreli yada süresiz çağrı kapsamında olacağı için verilecek olan projenin çağrı konusu ile olan ilişkisi belirtilmesi gerekiyor.
  • C.Ortaklı Projeye İlişkin Bilgiler, Ortaklı projede yeni bir alt bölüm oluşturulmuş,
  • Proje tahmini maliyet formları değiştirilmiş, personel tahmini maliyet formu aynen kalırken, Malzeme ve Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları tahmini maliyet formu birleştirilerek F.2 (M012) başlığıyla yer almaktadır.
  • Seyahat, Hizmet, Danışmanlık giderleri birleştirilerek F.3 Diğer Giderler alt bölümüyle (M013) formunda yer almaktadır.