AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKE FİRMALARI VE EUREKA’YA ÜYE BİRLİK DIŞI ÜLKE FİRMALARI İLE ORTAK AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ VERMELİYİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

03/08/2023

 

 

(Bu milli meselede bilgi ve tecrübemizle Sizlere her zaman yardımcı olmaya hazırız)

 

 

Üye ülkeler listesi: https://lnkd.in/dGBzUgnn

 

-Türk firmaları AB ülkeleri üye ülke firmaları ve EUREKA Birlik dışı üye ülke firmaları ile EUREKA kapsamında KOBİ’ler için %75, Büyük ölçekli firmalar için % 60 oranında hibe desteği alması için ortak AR-GE projeleri yapabilecektir. EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, ağırlığını AB ülkelerinin oluşturduğu 47 ülkeden en az iki ortaklı projelerin desteklendiği uluslararası Ar‐Ge destek programıdır. Programda uluslararası iş birlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. EUREKA 2023-24 Türkiye Dönem Başkanlığını Türkiye üstlenmiştir.

 

https://lnkd.in/db3SqAtJ

 

https://lnkd.in/dt_X2Hty

 

https://lnkd.in/dq6va5xR

 

https://lnkd.in/d_pMA9FJ

 

-Ayrıca, EUROSTARS Programı; Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar‐Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir.

 

-EUROSTARS projeleri TÜBİTAK’ın “Uluslararası Sanayi Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmektedir. EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekmektedir (Kaynak: TÜBİTAK)

 

Yeni  EUROSTARS çağrısı ile ilgili yazımız linki: https://lnkd.in/dUXU8HHe