BAŞARILI PROJELER İÇİN NÖROANATOMİ’DEN NÖROAR-GE PROJELERİ ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

21/11/2023

 

 

– AR-GE ve Yenilik çalışma ve projeler için beynimizin üç bölümü olup,; bilgi edinme, istediğimiz yeni ideal benlik için resim, model, tasarım, simülasyon, zihinsel prova ve doğrulama bölümü vb. çalışmaları NEOKORTEKS beyne aittir.

 

-Bu bilgi ve tasarıma uygun eyleme geçtiğimizde bedenin çıktısı olarak duygu elde ederiz. Zihnimizin bildiğini bedenimize kimyasallarla öğreterek zihin ve beden iş birliği içinde aynı hizada yürür. Bu çalışma LİMBİK beyin işlevidir.

 

-Ancak eylemi defalarca tekrarlayarak koşullar ne olursa olsun her istediğimiz an ve zamanda zihin ve bedenin aynı BİR OLMA HALİNİ sürdürmesini sağlayabiliriz. Bu oluşla, bilinçaltının merkezi SEREBELLUM beyine yeni işletim sisteminin yazılımının kaydını yaparak, yeni benliğe ilişkin düşünce, duygu ve davranışımız otomatik hale gelir (Detay için bkz.: Dr. Joe Dispenza, Kendiniz Olma Alışkanlığını Yenmek, S.149-177).

 

FİZİKSEL BOYUTTA AR-GE VE YENİLİK NASIL YAPILIR?

 

-AR-GE ve Yenilik faaliyet ve proje çalışmalarında soyuttan somuta doğru giden ve birbiriyle ilişkili üç alt bileşen vardır: Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma ve Deneysel Geliştirme.

 

-TEMEL ARAŞTIRMA: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

 

-UYGULAMALI ARAŞTIRMA: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.

 

-DENEYSEL GELİŞTİRME: Araştırma ve pratik deneyimden ve üretilen ek bilgiden yararlanarak yeni ürün ya da süreçler üretmeye ya da mevcut ürün ya da süreçleri iyileştirmeye yönelik sistematik çalışmadır (Frascati Kılavuz 2015, paragraf 2.24-2.33).

 

ÖRTÜŞME
Bu durumda bize göre temel araştırma ve uygulamalı araştırma neokorteks’le, deneysel geliştirme limbik beyinle, tekrar üretilebilirlik ve ticarileşme serebellum beyinle örtüşmektedir. Bu nedenle üç beynimizle olan süreç çalışmasından hareketle AR-GE’de aynı prototipin ya da pilot uygulamanın tekrar üretile bilirliğini gerçekleştirmeden ve ticarileşmesini planlamadan bizce çalışma tamamlanmamış oluyor. Bu anlamda yeni dönemde TÜBİTAK’ın ticarileşme planı ve raporunu talep etmesini firma ve ekonomimiz için olumlu buluyoruz.

 

BEYİNDE VE GERÇEKLİKTE PROJE YAZMA VE MALİ RAPORLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ AŞAĞIDAKİ LİNKTEKİ ÜCRETSİZ VİDEOMUZDA İZLEYEBİLİRSİNİZ:
https://lnkd.in/d3t-VCxB