BEYNİMİZİN BİLİŞSEL İŞLEM ADIMLARINA GÖRE TÜBİTAK 1832 PROJE FORMATINI BAŞARI OLASILIĞINI ARTIRACAK ŞEKİLDE NASIL DOLDURABİLİRİZ?

 

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

29/04/2024

 

 

 

David Eagleman ve Anthony Brandt’in yazdığı “Yaratıcı Tür” kitabında bütün yeniliklerin bilişsel işlemleri üçe ayrılarak; bükme, parçalama ve harmanlama olarak açıklanıyor. Bükme, mevcut durumun içerik ve formunu orijinal halini kaybedecek şekilde bükerek değiştirme, Parçalama, bükülen yeni form ve içeriğinin süreç adımlarını anlamak için kısımlara ayırma ve Harmanlama, bu parçaları bir araya getirip kaynaştırarak üründe ve/veya süreçte yeni ya da önemli derecede bir değişiklik yapmak anlamına gelmektedir.

 

Bu bilgimizi TÜBİTAK 1832 Yeşil sanayi projesine uyarladığımızda bence daha başarılı sonuçların alınabilme olasılığı yüksek. Konular belli: https://lnkd.in/dqV9JG4E .

 

1832 hakkında açıklayıcı bilgi de linkimizde mevcut: https://lnkd.in/dp4Nx_wz

 

Şimdi birlikte proje bölümlerini inceleyelim:

 

1.MEVCUT DURUM
AR-GE ve Yenilik yapacağımız ürün ya da sürecin mevcut durumunu proje öneri formunun “B.3. Projenin Teknoloji Düzeyi Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu (“State-of-the-Art”) bölümünde açıklarız.

 

2.BÜKME
Geliştireceğimiz yeni fikirlerle mevcut durumun içerik ve formunu değiştirerek bükeceğimiz bölüm “B.4. Projenin Yenilikçi Yönleri” dir.

 

3. PARÇALAMA
Yeniliklerle bütünleşmiş mevcut durumu iyi açıklayabilmemiz için bütünü parçalara ayırdığımız bölüm “B.3. Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)/ Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler” kısmında ele alınır.

 

4.HARMANLAMA
Parçalara ayırarak analiz ettiğimiz kısımlara hedefe yönelik olarak bir araya getirmek için harmanlama işlemini “C.1. İş Planı/ İş Paketleri Listesi İş Paketi: Projede, birbirini tamamlayan faaliyetlerden oluşan, bitişi bir ara çıktı ile tanımlanmış temel alt bölümdür.” bölümü ile projeye ek olarak koyacağımız statik ve/veya dinamik süreç analiz tasarım çizimlerini koyarak sentezleriz.
https://lnkd.in/dzWqNNhn