BİLİNÇLİ BEYNİMİZLE HEPİMİZ İÇİN GEREKLİ OLAN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

18/04/2024

 

 

– Şu an dünya geleneksel üretiminden, yeşil dönüşüme evrilen bir yenilik dönemine giriyor. Beynimiz şimdiye kadarki deneyimlerimize bağlı kalarak dış dünyanın içsel modellerini ve beklentilerini oluşturuyor. Incognito kitabında da belirtildiği gibi, “…Beyin kendi iç yapısından türeyen etkinlikler temelinde işleyen kapalı bir sistemdir.” Uygulamaya yönelik veriler, beyindeki kortekste bulunan beklentilerle uyum içinde olduğunda sistem otomatik olarak çalışır. Ancak mevcut işleyişe bakıyoruz ki, trend değişiyor, dönüşümün zorunlu olduğunun bilincine varıyoruz. İşte bu safhada içsel beklenti modelimizde ayarlama (modülasyon) yapmamız gerekiyor.

– Farkındalığımız ile ilgili bu durumdan sonra beynimize yeşil dönüşüme yönelik mal ve hizmet üretim ve sunumu ile ilgili niyet ve arzumuzu kararlı ve tutarlı bir şekilde iletiyoruz(düşünce). Bu niyet korteksimizde ilkin içsel simülasyon gerçekleştirerek oluşan iç model ve beklenti, ileri bildirimle beynimizin talamus kısmına bildiriliyor. Talamus da sadece aradaki farkı kortekse bildirerek kendini güncelliyor. Demek ki, daha yenilikle ilgili fiziki bir çalışma yapmadan beynimiz bir iç model ve beklenti oluşturuyor.

– Yenilik çalışma ve projelerine başladığımızda dışsal duyusal veriler korteksimize geliyor, korteks de bu duyusal verileri talamusa gönderir, talamus da duyu verileri ile beklentimizi karşılaştırıp uygun ise bunu kortese geri bildirimle rapor ediyor, bu uygunluğa göre bizler çalışmamızın ve projemizin doğru yolda olduğunu görerek bilinçli algımızla çalışmamızı gözlemlemiş oluyoruz. Bu işleyişin ilginç yönü,” … içsel verilerin duyusal dış verilerce üretilmediği, onlar tarafından yalnızca ayarlamaya tabi tutulduğu gerçeğidir” (incognito).

– Dış veriler, içsel beklenti modelimizle uyum içinde ise, bilinçli algılarla gerçekliği gözlemliyoruz. Gerçekliğin gözlenmesi için içimizdeki sunumun dış verilerle örtüşmesi gerekiyor.