BİR YANDA MİKRO, KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KOBİLER, DİĞER YANDA ORTA ÖLÇEKLİ KOBİLER İÇİN TASARIM MERKEZİ, TEKNOKENT VE TÜBİTAK PROJELERİNE BAŞVURMA KONUSUNDA SORGULAMA VE OPTİMİZASYON

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Öğretim Üyesi, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

01.08.2018

 

 

ORTA ÖLÇEKLİ KOBİ’LER İÇİN

– Tecrübelerimize göre, Pareto Optimumu 20/80 ya da biraz gevşetilmiş olarak 25/75 kuralına göre Tasarım Merkezi için lokasyon bazlı 50 civarında mühendis ve meslek lisesi + meslek yüksek okulu mezunu (bunun en az 7-8’i mühendis) istihdam eden imalatçı ve yazılım işletmelerinde, yüzde 25’ini yani minimum 13 teknik personelini normal üretim işinden çekip iki destek personelle tasarım merkezinde görevlendirmeden, işlemesi çok zor. Bu anlamda tasarım merkezi için KOBİ olarak ölçek büyüklüğü ortak ölçekli olması uygun olmakta, yeni orta ölçekli KOBİ statüsüne geçen büyük işletmeler de bu uygunluk kapsamı içinde yer almaktadırlar (Büyük işletmeler için ar-ge merkezi kurmak daha uygun). Bu yapılanma ile SGK, STOPAJ, AR-GE İNDİRİMİ gibi teşviklerle ortalama aylık 20 bin liralık vergisel yüklerden arınmış olmaktadırlar. Tasarım merkezi dışındaki mühendislerle de TÜBİTAK ar-ge projeleri yapabilmektedirler.

 

– MİKRO VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KOBİ’LER NE YAPSIN?

– Mikro ve Küçük ölçekli KOBİ’lere önerimiz, her an kabul edilip de yürüyen 3 adet TÜBİTAK ar-ge projesine sahip olarak, tasarım merkezi ya da Teknokent yapılanması ile elde edeceği vergisel avantajları yanında; ar-ge harcama ve giderlerinin % 75’i oranında hibe desteği almakta, ayrıca TÜBİTAK projesinin başarı ile tamamlanması halinde aşağıdaki 17 adımlı büyüme modeline göre seri üretim ve ticarileşme yatırımları için hibe, kredi ve vergisel desteklere kavuşmaktadırlar. http://www.abdanmerymm.com/wp-content/uploads/2018/04/B%C3%9CY%C3%9CME-MODEL%C4%B0-2.pdf Schumacher’in dediği gibi, “KÜÇÜK GÜZELDİR”.