BİREYLER VE TİCARİ GİRİŞİMCİLER İÇİN MUTLU, SAĞLIKLI VE HUZURLU OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

03/12/2021

 

 

– Oslo Kılavuzu Paragraf 2.99’a göre Yenilik ya da İnovasyon, önceki (mevcut) ürün ve sürece göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürün veya süreç (ya da bunların birleşimi) olup, ürünün potansiyel kullanıcıların kullanımına sunulmuş ya da sürecin ilgili birim tarafından kullanıma geçilmesini ifade eder.

– Paragraf 2.2’ye göre, Yenilik, yeni bir fikir ya da buluştan daha fazlası olup, uygulama ile aktif kullanımını gerektirir. Yeni fikir ve buluşların ekonomik ve sosyal etkileri, ilgili yeniliklerin yayılmasına ve alınmasına bağlıdır. Yenilik, bir ekonominin tüm sektörlerinde meydana gelen dinamik ve yaygın bir faaliyettir; sadece ticari girişimlerin bir ayrıcalığı değil, diğer organizasyon türlerinin yanı sıra bireyler, ürünlerde veya süreçlerde sık sık değişiklik yapar ve üretir, toplar ve yenilik ile ilgili yeni bilgileri dağıtır.

– Yenilik hepimiz için vazgeçilmez bir iş ve oluştur. Bu bağlamda, Rahman Suresi 29’a göre, Tanrı  her an yeni bir iş, buluş ve yaratımdadır.

– Bizim hipotezimize göre, başarılı ve mutlu olmanın yolu, Tanrı ile beraber ve bir olmaktır. Buradan hareketle, her an Tanrı’mız gibi yeni fikir, buluş ve inovasyonla, mevcudu aşmalıyız. Bizce mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmanın formülü budur.