BİREYSEL, FİRMA VE TOPLUMSAL ALANDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARI ÇÖZEBİLMEK İÇİN MEVCUT YÖNTEMİN DIŞINA ÇIKIP SPRİTÜEL GÜCÜMÜZDEN DE YARARLANARAK AR-GE VE YENİLİK YAPMAK GEREKİYOR (HAYAT AR-GE VE YENİLİK ÇALIŞMALARI YOLUYLA SORUN ÇÖZMEKTİR, SORUNU SÜREKLİ TEKRARLAMAK,YARGILAMAK VE SABİTLENMEK DEĞİLDİR)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

01/12/2022

 

 

 

– Günümüzde  AR-GE ve Yenilik  çalışmaları yalnızca prototip ya da pilot uygulama aşamasında değil giderek artan ölçüde destek programlarının da talep ettiği gibi deneme, seri üretim ve ticarileşme aşamalarında da gerekli olabilmektedir.

– Örneğin bir prototip ya da pilot uygulama yeterince fiziksel ve geçerlilik (validasyon) testleri ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, deneme amaçlı tam ölçekli üretime başlatma süreci başlar. Bu aşamada sorunlar çıkıp daha fazla tasarım ve mühendislik çalışması gerektirirse, bu çalışma AR-GE’nin kapsamına girer (Frascati 2.55).

– Keza sorun giderme daha çok AR-GE yapmayı gerektirebilir (Frascati 2.57).

– Yeni bir ürün ya da süreç üretime geçildikten sonra geri bildirimlerle (feed back) teknik sorunlar saptanıp çözülmesi gerekiyorsa, daha fazla AR-GE çalışması talep edebilir (Frascati 2.58).

– Satış sonrası hizmetlerde de teknik sorunlar geri bildirimi alınır ve daha fazla tasarım ve mühendislik çalışması gerektirirse, bu faaliyet de AR-GE’ye girer (Frascati 2.50).

– Görüldüğü gibi mal ve hizmet üretiminin ve satışının her safhası sorun çıkarırsa, AR-GE gerektirebiliyor. Çok çalışmamız gerekiyor, ülke olarak AR-GE yoğunluğu oranımız altlarda olup, hızla yukarı çıkarmalıyız (https://lnkd.in/dapWuV6h).

– Bu bağlamda bireysel, ekonomik ve toplumsal alanlarının her safhasında ortaya çıkan sorunları çözmek için mevcut yöntemin dışına çıkılarak, AR-GE ve Yenilik  yapmak gerekiyor.

– AR-GE çalışma ve proje yapımı 5 kritere uyulmasını zorunlu tutar, bir kriter dahi karşılanmazsa, AR-GE olmaz ve yenilik olmadan mevcutta kalınır.

– Yeni (novel),
– Yaratıcı(creative),
– Belirsiz(uncertain),
– Sistematik(systematic),
– Transfer edilebilirlik ve/veya tekrar üretilebilirlik (transferable and /or reproducible) (Frascati 2.4).

– Yukarıdaki kriterlerden yaratıcı unsuru; çözüm için yöntem çokluğu içinden ön seçim yapmayı ve bize göre doğru seçim için içimizdeki saf gizil güçle iletişime geçip destek almayı içerir. Hayal etmek, içimizdeki saf bilincin sonsuz yaratıcılık olanağından yararlanmak demek. Ona erişmek için sessizlik, meditasyon, yargılamayı bırakmak, doğayla yeşille bütünleşmek, şimdi ’de yaşamın akışına karşı koymamak gibi olumlu eylemlerde bulunma yöntemleri spiritüel yaşamda doğrulanmış hipotezlerdir (Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Scott Peck). Her alanda ve özellikle AR-GE’ de buluş ve keşfin doğru yolu bizce içimizdeki saf bilincin yaratıcığından yararlanmaktır.

Einstein’ın ilgili 2 sözü:

“Hayâl kurmak bilgiden önemlidir.”
‘Sorunları çözmeye çalışırken, o sorunları yaratırken kullandığımız düşünce yapısını kullanamayız.”