BİZCE 2021 YILINI BİRTAKIM BEKLENTİLERLE DİKKATLİ YAŞAMALIYIZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

04/01/2021

 

 

– Beklentilerimiz gerçekleşmeyerek, boşa çıkarsa problem oluşur.

– Problem oluştuğunda deneme ve yanılma yöntemiyle, birden fazla çözüm denemeleriyle çalışarak, eleştirel analizle doğru çözümü bulmaya ve diğer çözümleri ise hatalı diye ortadan kaldırmaya çaba gösteririz.

– Bulduğumuz doğru çözümün, benzer durumlarla karşılaştığımızda yine problemi çözeceğini bekleriz.

– Burada kritik konu Popper’e göre, “Bir organizma , beklentileri çok sık boşa çıkarsa, yıkılır, problemi çözemediğinden yok olur.”

Kaynak: Karl Raimund Popper, Hayat Problem Çözmektir, YKY yayınları, 2005, Sayfa 15-16.