BİZCE HANGİ İŞ PROJESİ YAZARSAK YAZALIM KANVAS İŞ MODELİNİ KULLANMAK ÇOK UYGUN

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

21/11/2022

 

İş (business) projeleri bizce hangi destek programına yönelik olursa olsun, müşteri ihtiyaçlarını, sorunlarını gidermek için yenilikçi çözümler arayan, birçok çözümler arasından tanımlanan parametrelere göre ön seçimin yapılarak, hedefe yönelik sistematik çalışmaları kaynaklarla planlayan bilimsel, teknolojik ve finansal entegre bir modeldir.

Başarılı olmak için kurguladığımız modelin birçok yapı taşını anlamlı bir şekilde bir araya getirip çalıştırmak gerekiyor. Bu bağlamda tecrübelerimize dayanarak Alexander Osterwalder’ın Canvas iş modelini kullanmak  nelere odaklanacağımız ve aralarındaki ilişkiler konusunda netlik ve aynı zamanda esneklik sağladığı için  projelerde bize göre uygun seçim olarak değerlendiriliyor.

-Ancak proje yazarken rakip analizi, projenin ekosisteme ve çevreye etkilerini de eklemek gerekiyor

KANVAS iş modelinin yapı taşları:
– Müşteri Kesitleri,
– Değer Önerileri,
– Kanallar,
– Müşteri İlişkileri,
– Kilit Etkinlikler,
– Kilit Kaynaklar,
– Kilit Ortaklar,
– Gelir Kaynakları ve
– Maliyet Yapısı.

(Kaynak: KOSGEB Geleneksel Girişimcilik El Kitabı, Adil Oran,4.Bölüm).
https://lnkd.in/e-9HpQpp

Bu iş modeline göre;
– Girişimci ilkin hizmet vereceği müşteri kesitlerini tanımlayarak onların sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek, hazlarını arttırmak amacıyla onların taleplerini karşılamak için değer önerileri oluşturur.
– Değer önerileri, müşteri ihtiyaçlarıyla en uygun şekilde örtüşen mal ve hizmet özellikleridir.
– Bu uyumun sağlanmasından sonra girişimci ilgili müşteri gruplarıyla hangi kanallarla iletişime geçeceğini tanımlamaktadır.
– Müşteri ihtiyacını gidermek için gelir getirici faaliyet olarak girdileri çıktılara dönüştüren mal ve hizmet üretim ve teslim çaba ve gayretlerini kilit etkinlikler olarak belirleyecek,
– Bunun için hangi kaynaklardan ve kilit ortaklardan destek alacağını oluşturacak ve
– Netice itibariyle müşteriye mal ve hizmet sunarak gelir sağlayacak ve
– Buradan elde ettiği gelirle maliyetlerini karşıladıktan sonra o işe devam etmesi için kar elde etmesi gerekecektir.

Bu konuda detaylı açıklama için TÜSİAD bkz: https://lnkd.in/efVTU3t