BİZE GÖRE SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜME GEÇİŞ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞNE UYUM YAVAŞ İLERLİYOR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

09/05/2024

 

 

– Elbette rutin ve geleneksel düşünce ve uygulama tarzından yeşil dönüşüme geçiş, bilicimizde bir değişim ve buna bağlı olarak varoluşta yeni bir mevcudiyet gerektirir.

 

– Bu geçiş sanıyorum daha çok zaman alacak gibi duruyor, örneğin bazı firmalar TÜBİTAK 1832 programına inanmalarına rağmen karar verip aksiyona geçemiyorlar., ilk çağrı 17 Mayıs’ta kapanıyor.

 

– Yeşil sanayi projelerine firmaların verdiği tepki daha çok bilinçlenme ile ilgili. Aşağıdaki linkteki makaledeki teorik olarak sunulan kalıbı yeşil sanayi dönüşümüne uyarlarsak, bilinçlenme ve eyleme geçme süreç aşamaları 6’dır;

 

1.aşamadaki sıkıntılı ve zorlu durumdan kurtulmak için (relapse), 2. aşamadaki davranış değişimini hedeflemeyen ön zihinsel, düşünsel çalışma aşamasına geliniyor (pre-contemplation).  3. aşamada firmalar yeşilin önemine dair farkındalık ve bilinçlenme aşamasına geliyorlar(contemplation). 4. aşamaya gelince (preparation) proje yapmaya ve sonrasında proje bazlı çalışmaya kendilerini uyarlayarak eyleme, aksiyona (5.aşama) başvurarak, proje sunuyorlar, bu yeni davranışın bir defalık ya da geçici nitelikte değil, sürdürülebilir olması için de bir gayret içinde 6. aşamaya giriyorlar (maintanence), böylece rutin üretimin yerine yeşil üretime ilişkin Ar-Ge, yenilik ve tasarımın önderlik ettiği üretim yapısı egemen oluyor.

Kaynak: https://lnkd.in/d2C7rj8

 

– Bu süreç adımlarında kritik aşama 3. aşama olup, bu aşamada bazı firmaların kararsızlık geçirip ileriye doğru eyleme geçemeyerek yeşil dönüşüm çalışmalarında öyle kaldıklarını tespit ediyoruz (contemplation). Linkteki yazar Dr. Monikah Ogando’ya göre bu tür firmalarda eyleme geçememe oranı %80’e uzanıyor. Bize göre bu durumdaki firma geleneksel üretimde kalma ile yeşil teknolojinin önderlik ettiği üretim yapısı arasında gelgitlerde kalıyor, Ar-Ge konusunda kararlı duruş sergileyemiyor. Dr.Scott Peck’e göre mevcuttan vazgeçilemediği için sağlıksız yapı devam ediyor, iyileşme olmuyor (Az seçilen yol sayfa 68).

Bu konuda daha ayrıntılı yazı linkimiz: https://lnkd.in/eAB5taf