BİZİM DENEYİMİMİZE GÖRE, MEVCUT ÜRETİM SORUNUNA KARŞI ÇÖZÜM GETİREN YENİLİKÇİ FİKİR VE UYGULAMASI YÖNÜNDE KARARLI DURUŞ SERGİLEYEMEYEN FİRMALAR GELİŞEMİYOR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

15/04/2018

Sağ olsunlar Ar-Ge, yenilik ve tasarım konusunda birçok firma bizi arayıp, ziyaret ederek kendilerine farkında olmayı sağlayıcı açıklama yapmamızı talep ediyorlar. Genelde üçte iki  oranında firmalarla anlaşıp çalışmalara başlıyoruz. Üçte birlik müşteri bölümünde ise  hızda yavaşlama, kararsızlık vb gibi durumlar yaşıyoruz .Niye böyle diye düşünmeye başlayarak bu durumu nasıl açıklayıp bir şeyler yapabilirim diye kafa yormaya başladım.

Vardığım sonuç: Mevcut geleneksel üretim yapısı ile yenilik  çalışması arasında sürekli gelgit yapan firmaların hiç ilerleyemeyeceğini aşağıdaki mantık kuralı ile anladım:

Zihinsel ve uygulamaya yönelik süreçte aynı anda mevcut üretim yönteminin önderlik ettiği üretim yapısı ile yeniliğin  önderlik ettiği üretim yapısı birlikte yer alıp, yenilik  yönünde kesin kararlı olunmadığında, iki  önermenin  harmanından istenilen her önerme doğru olarak çıkarılabilmektedir.

Mantık kuralı:

p değil (ilk öncül)

 p v q  (ikinci öncül)

q  (sonucu elde edilir).

Örnek Açıklama;

p değil = İnovasyon  yapmıyorum,

p v q = İnovasyon  yapıyorum ve rekabetçi oluyorum,

q= Rekabetçi oluyorum.

-Üst üste konulunca (p değil) ile (p) birbirini götürerek, bilgi verici içeriği olmayan, nasılı açıklanmadan rekabetçi olunduğunu gösteren (q) ortaya çıkmaktadır. Burada her önermeyi, bu bağlamda “Rekabetçi olmuyorum “önermesini de doğru olarak çıkarabiliriz.

Popper’e göre bu durumun açıklanması: “…Bundan anlaşılmaktadır ki, eğer bir kuramda(bir stratejide benim ilavem) çelişki varsa, o kuramdan her şey çıkar, dolayısıyla gerçekte hiçbir şey çıkmaz. Bize her bilgiyle beraber o bilginin olumsuzunu da verebilen bir kuram, bize hiçbir bilgi veremez. Bundan dolayı, çelişkisi olan bir kuram, kuram olarak hiçbir işe yaramaz.” Bryan Magee, Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve siyaset kuramı S.112,Remzi Kitabevi.