ÇOK GÜZEL BİR DESTEK, ÖZELLİKLE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONLARININ KURULMASINA YÖNELİK %75 HİBE ORANLI 20 MİLYON LİRAYA KADAR VERİLECEK DESTEK ÇOK YARARLI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

30/03/2022

 

 

22/03/2022 tarihli 31786 sayılı Resmî Gazete ’de Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile, Ar-ge projeleri sonucu ortaya çıkan prototiplerin ticarileşmesi ve seri üretimi için % 60 hibe oranı ile 10 milyon liraya kadar destek sağlanacağı ifade edilmektedir. Ekonomimiz ve istihdam için çok önemli.

 

– Bizce hem araç sahipleri hem de ülkemiz için çok yararlı gördüğümüz elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırım projelerinin desteklemeye esas yatırım proje tutarını oluşturan harcamaların %75’ine kadar geri ödemesiz 20 milyon liraya kadar destek sağlanabileceği hususu çok olumludur.

 

– Bu konudaki detayların uygulama esasları ve çağrılarla belli olacağı açıklanan değişiklikte, özellikle kapalı otopark, işyerleri, plaza, avm otoparklarında birkaç saat, hatta gün boyu bekleyen araçlar için büyük bir imkan olacaktır. Umarız bu tür yerler de bu destek kapsamına girer.