COP28 KONFERANSI KARARLARINA UYGUN OLARAK, ÜLKEMİZDE İMALAT SANAYİİNDE TEVSİİ YATIRIMLARDA YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİNE 5.BÖLGE TEŞVİKLERİNİN VERİLMESİNİN OCAK 2024 İTİBARİYLE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

04/12/2023

 

 

– Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olup, bu değişiklikle;

– Dijital ve yeşil dönüşüm öncelikli yatırım teşvikleri için daha önceleri onaylanan ve başarı belgesi alınan TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileşmesi için ön şart olarak talep edilirken, bu değişiklikle, bu iki sektör için ön koşul kaldırılmıştır.

– Yeşil dönüşüm ile ilgili tebliğin bu yılın sonuna kadar yayınlanması ve 2024 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULAMAYA GEÇİLMESİ beklenmektedir.

– Konumuz olması nedeniyle yeşil dönüşüm içinde imalatçı şirketlerin mevcut tesislerinde karbon ayak izini önlemek için üretim süreçlerinde güneş ya da rüzgâr veya ikisi birlikte hibrit enerji tevsii yatırımlarına 5. Bölge yatırım teşvik belgesi verileceğini tahmin etmekteyiz. Çok güzel bir teşvik.

5.BÖLGE YATIRIM TEŞVİK UNSURLARI HAKKINDA RAKAMSAL SİMÜLASYON

1.Gümrük vergisi muafiyeti (3. Ülkelerden ithalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlar).

2.KDV istisnası (Yurtiçi ve yurtdışı alımlarda KDV ödenmez)

3.Sigorta primi işveren hissesi desteği, (Yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 7 yıl için Bakanlık bütçesinden karşılanır).

4.Yatırım yeri tahsisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilmektedir.

5.Faiz ve kar payı desteği, En az bir yıl vadeli yatırım kredileri için ödenecek faiz veya kar payının Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı karşılanmaktadır.

6.VERGİ İNDİRİMİ

İl: Türkiye’nin herhangi bir ili

Yatırım Tutarı: 30.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2023 /30.09.2025

Yatırıma Katkı Oranı: %40

Kurumlar vergisi indirim oranı: %80
2023 yılındaki kurum kazancı: 500.000 TL olduğunu varsayalım

 

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 12.000.000
(30.000.000X0,40) TL

2023 yılı için Hesaplanan Kurumlar
Vergisi: 500.000 X 0.25 = 125.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:
500.000 X 0.25 X 0.20 = 25.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi:
125.000 – 25.000 = 100.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergiler 12.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanarak, bu meblağ şirketin bünyesinde kalıyor.