CORONA’DAN NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRECEĞİMİZİ ÜMİT ETTİĞİMİZ 2021 YILINDA İHRACAT GELİRLERİNİ ARTTIRMAK İÇİN YURT DIŞI PAZAR DESTEĞİNE BAŞVURULMASINI ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

04/01/2021

 

 

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz / %30 Geri Ödemeli.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ:

– Yeni istihdam edilecek 2 personel için en fazla 90 bin lira %100 hibe oranlı olmak üzere, Örneğin Ocak başı itibariyle yeni asgari ücret net 2.825 lira, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans mezunu personel için 1,25, lisans için 1,5, yüksek lisans için 1,75, doktora için 2 kat ücret ödenir. Örneğin mezun lisans öğrencisi 4.337,5 lira aylık % 100 destek oranı ile maaş alabilmektedir.

 

%70 DESTEK ORANLI DİĞER GİDER KALEMLERİ:

– Yazılım 50 bin lira donanım 50 bin lira,

– Tanıtım Giderleri (seo reklam, yurt dışı basılı ve havayolu dergilerinde reklam, yabancı dilde katalog, 30 Kasım itibariyle e- ticaret site üyeliği kaldırılmıştır).

– Yurt dışı fuar ve seyahat 150 bin lira,

– Test, analiz ve belgelendirme 100 bin lira ve

– Hizmet alımı 100 bin lira (bu kalemde çoğu firma 20 bin lira üst limitli numune gönderme desteğini seçmektedir). Ayrıca 20 bin lira yurt dışı marka tescil giderleri de önem taşımaktadır.

 

PROGRAMDAN YARARLANMAK İSTEYEN İŞLETMELERİN,

– İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

– İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

-İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

– İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yılın net satış hasılatını aşamaz.

– İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

– Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

– Proje süresi 4 ayın katları şeklinde 8-24 ay arasıdır.