DEDÜKSİYON (TÜMDENGELİM) YÖNTEMİYLE ÇALIŞMAMIZDA, GENEL VE TEST HİPOTEZLERİNİN AR-GE’DEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

16/02/2022

 

 

 

– By Quora’daki “Kendinizin En İyi Versiyonu Olmanıza Yardımcı Olacak 10 Güçlü Alışkanlık,Toksisiteyi hayatınızdan çıkarın.”
yazısını çok beğendim, okumanızı öneririm.1O alışkanlık arasında ilgimi en çok çeken alışkanlık, deneme ALIŞKANLIĞI” … Çoğu zaman doğru cevabın ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmenin en iyi yolu nedir? Deney. Fikirlerinizi test edin…”
https://lnkd.in/drT2Hxpi

– Bakış açımızın, teorilerimizin doğruluğunun kanıtı, genel teorilerden çıkarılan test hipotezlerinin gerçeklerle yüzleştirilmesidir.

–  Çalışmalarımızda, bilimsel mantık çıkarımı olarak dedüksiyon yöntemini kullanırız. Formülü:

– Genel Hipotez,

– Durum koşulları 1,2,3, 4,…n,


Test hipotezleri    1,2,3, 4,…n,

– Durum koşulları sebep, test hipotezleri sonuçtur. Test hipotezleri genel teoriyi doğruluyorsa, ilgili koşula ait sonucun genel teoriyle uyum içinde olduğu ileri sürülür.

– Ar-Ge çalışmalarında da dedüksiyon yönteminden yararlanırız. Nitekim projelerde hangi seviyelerde çalışmalar yapılacağını gösteren Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin -THS’nin ilk üç süreç adımı şöyledir:

– THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,

– THS 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,

– THS 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması.

– Bu üç adım, bir anlamda bilgi geliştirme, temel teknoloji geliştirme safhasıdır.

 

ÖRNEK:

– Genel Hipotez: Ar-ge projelerinin artışı, İhracat içindeki yüksek teknoloji ürünlerinin payını arttırır,

– Durum koşulu: X ülkesinde Zı döneminde Ar-Ge projeleri hem sayı hem de tutar itibariyle arttı,

– Test hipotezi: Öyleyse, X ülkesinde Zı döneminde ihracat içindeki yüksek teknoloji ürünlerinin payının artışını bekleyebiliriz.

– Bu çıkarımla, gerçekleşen verilere bakılarak, her iki değişkende de artış olup olmadığı gözlenir. Artış varsa, genel hipotez geçici olarak doğrudur, artış yoksa genel hipotez yanlışlanır, ya terk ya da revize edilir.

– Doğrulanan test hipotezlerinin sayısı arttıkça,hipotezler teori aşamasına geçmeye hak kazanırlar. Teoriler iki amaç için pratikte kullanılır: Birincisi geleceği öngörmek için,ikincisi teknolojik kullanımla amaca ulaşmak için uygun aracın ne olduğunu tespit etmek için.