DİJİTAL ORTAMDA ÜNİVERSİTELERDE SERTİFİKALI SÜREKLİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN GİDEREK ARTMAKTA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

 

31/08/2021

 

 

 

– Artık pandemi sonrası normal ötesi durumda hibrit eğitimin kalıcı olacağına inanmaktayız. Ayrıca hızlı teknolojik ve yapay zekâ döneminde üniversitelerden alınan bilgilerin geçici süre işlerlik kazanacağını ve sürekli eğitimlerle güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

– Bu bağlamda biz şahsen sürekli eğitime daha büyük önem veriyoruz ve yeni dönemde birçok üniversite ile iletişime geçerek deneyimlerimizi özellikle firmadan gelen personellerle paylaşmak niyetindeyiz.

– Bizim hissettiğimiz, bu sanal ve dijital ortamda   öğrenciye ders vermekle sürekli eğitim merkezi katılımcılarına ders vermek arasında fark yok. Kaldı ki sürekli eğitime katılan öğrencilerimiz eğitim sonrası öğrendiklerini hemen firmalarında uygulayarak bilgiyi içselleştirme imkanına sahip olacaklardır.