DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI ÖNCESİNDE AR-GE PROJESİ TAMAMLANMA ŞARTI OLMAKSIZIN DOĞRUDAN 5. BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLİNECEK AR-GE MERKEZİ AR-GE PROJELERİ DE TAMAMLANMASI HALİNDE AYNI ÖNCELLİKLİ YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANACAK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

24/04/2023

 

 

Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu değişiklikle;

 

1) Dijital ve yeşil dönüşüm öncelikli  yatırım teşvikleri için daha önceleri onaylanan ve başarı belgesi alınan  TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileşmesi için ön şart olarak talep edilirken, bu değişiklikle, bu iki sektör için ön koşul kaldırılmıştır.

 

2) Ar-Ge merkezlerinde yürütülen ve sonuçlanan Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi için bundan böyle 5. Bölge yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.