EKONOMİMİZ İÇİN FİRMALARIMIZIN KOSGEB TEKNOYATIRIMA BAŞVURMALARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09/06/2022

 

 

– Teknoloji tabanlı ve katma değerli ticarileşebilecek ve seri üretime geçilebilecek alanlar hangileridir?

1. Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan prototip ya da pilot uygulama,

2. Patent belgesine sahip olma,

3. Doktora konusu olma,

4. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesine sahip olma,

5. Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu elde edilen çıktılar,

6. Kamu ve Özel Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan ürünler,

Not: Yukarıda sayılı alanlarla ilgili tevsik edici belgeler en çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmalıdır.

7. Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

– Ne kadar destek?

– Ar-Ge ve yenilik faaliyeti çıktısı düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli, faizsiz 700 bin TL ve geri ödemesiz 300 bin TL; Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli, faizsiz 4 milyon 200 bin TL ve geri ödemesiz 1milyon 800 bin TL. Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler için desteklerin üst limiti geri ödemeli, faizsiz 4 milyon 200 bin TL ve geri ödemesiz 1milyon 800 bin TL’dir.
https://lnkd.in/eUgNBv5

– KOBİ beyannamelerinde net ciro ya da aktif toplamı maksimum 250 milyon liraya yükseldiğinden eskiye göre bazı büyük işletmeler de şimdi KOBİ kapsamına giriyor.

– Başvuruda esas form hangisidir?

– Fizibilite Raporudur. Pazar analizi, Teknik analiz ve Tasarım, 3 yıllık işletme dönemi gelir ve gider tabloları, Yatırım bütçesi, Finansal analiz, Ekonomik analiz ve Risk analizini içermektedir.

– Bize göre burada teknik analiz için TRL ve IRL ve tecrübeli mühendis ya da yazılımcılar; Pazar analizi için BRL, MRL çalışmaları özellikle human2human felsefesine sahip pazarlama ve satıcılarca yapılmalıdır. Finansal analiz için çok iyi donanımlı muhasebe sorumluları gerekmektedir. Haliyle tüm süreç unsurlarını bir araya getiren bir bakış açısı olmazsa olmazdır (TRL, IRL, MRL, ve BRL hazırlık seviyeleri için abdanmerymm.com adresimizdeki arama motorundan bulabilirsiniz).

Bu konudaki iletişim için: abdanmer@gmail.com