ELEŞTİREL ANALİZ GERÇEK BÜYÜMENİN VE MUTLULUĞUN KAYNAĞIDIR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16.11.2017

 

 

– Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik faaliyetlerindeki yol haritası bugünkü geçerli bilimsel yönteme göre; mevcut ürün ve/veya süreçteki ana sorunların tespiti, yenilikçi çözüm önerilerinin ve buna ulaştıracak birden fazla yöntemin (araç, vasıta, teknik) bulunması (keşfi), yöntemlerin eleştirel analize tabi tutularak uygun olan aracın seçilmesi ve bu ön seçimin olası risklerinin ve giderme planlarının yapılmasıdır.

-Ar-Ge’de kritik unsur geçerli olmayan yanlış yöntemlerin eleştirel analizle elenmesi, ortadan kaldırılmasıdır. Bu yapılmazsa Popper’e göre doğru ile yanlış önermelerin harmanından istenilen her önerme doğru olarak çıkarsanacağından gerçekte hiçbir şey çıkmaz. Bu bakımdan tercih edilen yöntemin dışında diğer yöntemlerin kesinlikle reddedilmesi gerekir. Başka türlü yenilikçi yönde yol alamayız, kaos yaşanır.

p değil

p v q

q

 

Örnek Açıklama;

p değil = Tasarım merkezi kurmuyorum,

p v q = Tasarım merkezi kuruyorum ve rekabetçi olmak istiyorum

q= rekabetçi olmak istiyorum.

 

Üst üste konulunca (p değil) ile (p) birbirini götürerek, bilgi verici içeriği olmayan, nasılı açıklanmadan rekabetçi olmak istiyorum önermesi (q) ortaya çıkmaktadır. “…Bize her bilgiyle beraber o bilginin olumsuzunu da verebilen bir kuram, bize hiçbir bilgi veremez.., hiçbir işe yaramaz.” Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve siyaset kuramı, S.112,Remzi Kitabevi.

– Din ile bilimin ortak bir düzeyde bir araya getirilerek elde edilecek bakış açısının diğer yaklaşımlara göre daha akılcı, başarılı ve faydalı olduğunu test ederek inandığımdan dolayı, Kur’an’ımızda eleştirel analizin yerini araştırmaya koyuldum. Kıyamet suresinin ikinci ayetinde, günahlarından dolayı kendisini ısrarla kınayıp, öz eleştiri yapan ve bu yolla öz farkındalığını, bilincini arttırarak doğruyu bulan benliğin değerliliğinden söz edilmektedir.