FİRMALARIMIZI HORIZON EUROPE KONSORSİYUM PROJELERİNE DE HAZIRLAYACAK OLAN TUBİTAK 1711/ 2022 YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI, YAPAY ZEKÂ YAZILIMCILARI KOBİ’LER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

31/03/2022

 

 

 

 

 

ÇAĞRI TAKVİMİ:
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt son tarihi 13 Mayıs 2022,
Çağrı kapanış tarihi 23 Mayıs 2022.

 

PROGRAMIN AMACI:
Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir ar-ge çalışması yapacak KOBİ şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları hedeflenmektedir.

 

KONULAR:
1)     Akıllı Üretim Sistemleri,
2)     Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,
3)     Finans Teknolojileri,
4)     İklim Değişikliğinin Etkileri.

 

KONSORSİYUM TARAFLARI
1) Büyük ölçekli işletme ya da KOBİ olan Müşteri Kuruluş,
2) Yapay Zekâ Teknolojileri üzerine ar-ge çalışması yapan Teknoloji sağlayıcı bir KOBİ,
3)Teknoloji sağlayıcı kurum olarak, proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ve kamu araştırma merkezleri/enstitüleri,
4) TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü.

 

PROJE BÜTÇESİ:
Üst Sınırı en fazla 2.000.000 TL.

 

PROJE SÜRESİ:
En fazla 18 ay.

 

DESTEK ORANLARI
1. Müşteri kuruluş: Müşteri Kuruluşun, projede teknolojinin geliştirilmesinde yapılacak Ar-Ge faaliyetlerine katılması durumunda sadece geliştirilecek teknolojinin şirket bünyesine kazandırılması için harcayacağı işgücü desteklenecektir. Bu desteğin üst sınırı 10 adam-ay işgücünü geçmeyecektir. Müşteri kuruluşun bu amaçla talep edeceği destek miktarı da toplam proje bütçesi kapsamında değerlendirilecektir. Destek oranı %60

2. Teknoloji sağlayıcı KOBİ/Kamu kurum ya da üniversite: Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş (lar)a öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş (lar)a hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun(ların) kendisi karşılamış olur (müşteri kuruluş büyük işletme ise bu oranlar sırasıyla %20 ve %60’tır).

3.Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için destek oranı %100’dür. Müşteri kuruluş, büyük ölçekli kuruluş ise bu tutarının %20’sini; Müşteri Kuruluş KOBİ ise bu tutarın %10’unu karşılar. Geri kalan kısmını TÜBİTAK hibe destek olarak verir.
https://lnkd.in/egRPyGcn