FİRMALARIN AR-GE, TASARIM VE İNOVASYON PROJELERİNE BAŞVURU BAKIŞ AÇISINDA SAPTADIĞIMIZ YENİ TREND VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

20/11/2018

– Birkaç yıl öncesine kadar Ar-Ge denilince bizim ekibin ve iş yaptığımız firmaların aklına sadece TÜBİTAK gelirdi, ama şimdi, öyle değil, aynı anda 4-5 destek programının sorgulanması gündeme geliyor, bu trend bizce güzel bir oluşum, iyi de oldu.

http://www.abdanmerymm.com/wp-content/uploads/2017/10/AR-GE-TASARIM-MERKEZ%C4%B0-BA%C5%9ELANGI%C3%87-NOKTALI-ONYED%C4%B0-ADIM.pdf

– Bizce hangi destek programına başvurursak başvuralım, aşağıdaki 4 adımlı bakış açısı projelerde esas alınmalı:

  1. Sektörün ve firmanın mevcut durumdaki problemi,
  2. Firmanın yurt içindeki rakip firmalara göre problemi çözecek mukayeseli özgün proje çözüm denemesi (diğer yerli firmalara göre müşteriler niye firmayı tercih etsin?),
  3. Proje çıktılarının firmanın pazar payına olumlu etkisi ile
  4. Ülkemizin cari açığının azalmasına, enflasyonun aşağı çekilmesine, istihdamın artmasına, çevreye ve ekosisteme vb olumlu etkileri.

PROJE YAZMADA DİKKAT

– Projede mevcut sorunlar ve yenilikler ölçülebilir net ifadelerle anlatılması. Örneğin yenilik olarak ekosisteme daha uygun deniliyor. Burada ekosistemin anlamı nedir? Ölçütü nedir? Net bir şekilde ifade edilmeli. Proje çıktıları daha sonra başkaları tarafından tekrarlanarak doğrulanma ya da yanlışlanmasına imkân verecek şekilde referanslar belirtilerek yazılmalı, proje çıktıları ürün TSE, AB, ISO standartlarına uygun olarak veya patent ya da faydalı modele, müşteri şartnamesine bağlı bir çıktı gibi nesnel referanslar ile gösterilmeli, somut olmalı.

– Proje yazılırken “yapılacak” gibi ibarelerden kaçınılarak (yapılacak demekle yapılmayabilir de), bunun yerine geniş zaman kipi kullanarak, örneğin “yapılarak” şu gibi çalışmalar öngörülüyor diyerek, çalışmalar iş paketlerinde detaylı anlatılmalı.

– Projede FİRMALARIN ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ OLMAZSA OLMAZ

– Üniversitelerle   iş birliği çok önemli. Bu bağlamda üniversitelerde projelerle ilgili seminerler verilmesi, makaleler yazılarak web sitesinde yayınlanması, yüksek lisans programlarına katılınması, projelerde hocalara görev verilmesi, öğrencilerin staj imkanlarının araştırılması vb büyük önem taşıyor.