GENELDE KİŞİSEL VE TOPLUMSAL EKONOMİK SORUNLARIMIZI ÇÖZMEDE ÖZELDE PROJE YAZMADA BAŞLANGIÇ NOKTASI HEP SORUN OLUP, BAŞARI İÇİN UYGUN SÜREÇ ADIMLARI NELERDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

27/03/2022

 

– Sorun, beklentilerle mevcut durum arasındaki uyumsuzluk, çelişki olup çözülmediği takdirde  önce zihinsel sonra fizyolojik düzeyde acı, ıstırap ve bağışıklık sistemini yok ederek hastalıklara yol açabiliyor.

– Bu bakımdan modern bilim yönteminin kurucusu eleştirel rasyonalist Popper, hayat her şeyden önce ve her şeyin üstünde sorun çözmektir der.

– Sorun kendiliğinden çözümlenemeyeceği gibi, gecikilirse yoğunluğu daha da artar. Bu durumda bize göre çözüm için ilk adım, olanı, mevcut sorunu kabul ederek direnmemek, bilinçli olarak tam mevcut olmak, şimdi ve burada kendimiz olarak kendi belirlediğimiz parametrelere göre özgürce seçimler yapmak. Direnirsek sorun ağırlaşır, ego, zihni ele geçirerek bizi kontrol ederek direksiyonu eline alıyor, sürücü yolcu koltuğuna, yolcu direksiyona geçerek, bilinçli zihin yerine beden zihni bize hâkim oluyor. Olanı kabul ve tasdik edip sessizlik, yargılamama ve meditasyon yoluyla içsel Varlığımızla iletişime geçerek mücadele için yaratıcılık ve çözüm sunan enerjinin kaynağına ulaşırız.

– İçsel Varlıkla iletişim halinde iken aldığımız sevgi gücü ile yönümüzü dış aleme çevirip, sorunu çözmek için eyleme geçeriz. Bu düzeyde yaptığımız eyleme Eckhart Tolle, “olumlu eylem”, “teslim olmuş eylem” adını vererek özgün ve mucizevi çözüm aşamasına geçip, içsel varlığımızdan gelen mesajlarla çözüm için birçok yöntem hissederek eleştirel analizle doğru olan fikri belirleriz. Sonrasında iş planı, zihinsel tasarım, algoritma, alfa testleri, pilot uygulama, beta testleri, validasyon gibi ardışık çalışmalar yaparak, hipotezimizin doğruluğunu fiziksel ortamla test ederiz.

– Çalışmalarımız bir sorunu gerçek ortamda çözmüyorsa değeri yoktur, bir fikir ne kadar yaratıcı veya yıkıcı özelliğe sahip olursa olsun, fiziki olarak tezahür edip gösterilmedikçe, kanıtlanmadıkça pek bir değeri yoktur.

– Kişisel düzeyde yukarıda tanımladığımız gelişme aşamaları firma düzeyindeki rutin üretimden teknoloji tabanlı katma değerli ürüne ve hizmete geçişin yol haritasını gösteren Teknoloji Hazırlık Seviyesi -THS (Technology Readiness Level-TRL) ile de uyum içindedir. Orada da proje çalışması mevcuttaki bir sorunla başlamakta, bize göre çözüm için fikir geliştirmede yukarıda anlattığımız ilkin iç referansa, iç tanıklığa başvurarak olumlu eylemle aşağıdaki grafikteki TRL O Fikir adımıyla proje çalışması başlamaktadır. Alt ana gruplar olarak aşağıdaki TRL’nin 0-3 Fikir iş paketini, TRL 4-5 Prototip, TRL 6-7 fiziksel ortamda Geçerlilik, Validasyon iş paketini ve TRL 8-9 Üretim iş paketini göstermektedir.

TRL