GERİ ÖDEME DESTEKLİ KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI İÇİN KOŞULLAR UYGUNSA HEMEN BAŞVURU YAPILMASINI ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

abdanmer@gmail.com

15/12/2023

 

 

 

-KOSGEB Ayağında İki Ayrı Teklif Çağrısı, “Bakan Kacır, “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’ye kadar, “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı” ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını ifade etti.”

 

-Programın Amacı ve Kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

 

1-Destek unsurları: Güneş enerji sistemlerinin 14 milyon TL’ye kadar kredi olarak  % 60 desteklenmesi. Detaylar için :https://lnkd.in/deFWCC6K
Sadece -Makine, Teçhizat Giderleri destekleniyor.

 

2-Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi. Destek üst limiti 4 milyon TL,kredi olarak destek oranı % 70.Destek kalemleri: -Personel Giderleri
-Makine, Teçhizat Giderleri
-Yazılım Giderleri
-Hizmet Alım Giderleri.

https://lnkd.in/dDqfpAXh

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi konuları:

• İşletmeler; ✓ Enerji verimliliği; ✓ Su verimliliği; ✓ Hammadde verimliliği; ✓ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü; ✓ Endüstriyel simbiyoz(ortak yaşam); ✓ Döngüsel ekonomi konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

 

“Geri ödemeli desteklerde geri ödeme MADDE 23 – (1) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.”
https://lnkd.in/d5sQPcwD