GÜVENLİK VE ÇEVRE KORUMANIN VAZGEÇİLMEZİ KIVILCIM TUTUCULAR

 

 

Meryem ŞANLI

Makine Mühendisi

24/08/2023

 

 

 

ÖZET

 

Bu araştırmanın amacı kıvılcım tutucuların bilimsel açıdan ele alınıp çalışma prensibini, güvenlik ve çevre koruma açısından önemini anlamaktır. Araştırma verileri literatür tarama verilerinin toplanıp, daha önce üzerinde çalışma yapılmış kıvılcım tutuculara yeni bir yaklaşım getirilecek şekilde tasarlanmasına dayanmaktadır.

 

ABSTRACT

 

The aim of this research is to understand the working principle of spark arresters from a scientific point of view and their importance in terms of safety and environmental protection. The research data is based on the collection of literature review data and design to bring a new approach to spark arresters that have been studied before.

 

GİRİŞ

 

Artan orman yangınlarının ve hava kirliliğinin küresel iklim krizini ne kadar önemli ölçüde etkilediği günümüzde tartışılmaz bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda birçok endüstri ve ortam için vazgeçilmez bir ürün ortaya çıkmıştır. Kıvılcım tutucular.

 

Kıvılcım tutucular yüksek yangın ve patlama riski bulunan alanlarda çalışan makine ve ekipmanların egzoz sistemlerinde bu riskleri önlemek için kullanılan ürünlerdir. Motordan çıkan ve yaklaşık 600°C’ye çıkabilen egzoz gazının beraberinde getirdiği kıvılcım olarak adlandırılan yüksek ısı enerjisine sahip partiküller kıvılcım tutucunun iç yapısı sayesinde sönümlenmekte, kurum tutucu haznede birikmesini sağlamakta ve ortama kıvılcımın geçmesi engellenmektedir. Kurumlar kurum tutucu hazneden bu hazneye montajlı manşonun açılması ile kolaylıkla temizlenebilmektedir.

 

KIVILCIM TUTUCULARA YENİ BİR YAKLAŞIM

 

Kıvılcım tutucuların yapısında kullanılan malzemelerle kullanım yerine uygun olarak kullanılan motordan çıkan egzoz gazını mümkün olduğu kadar döndürmesi önemlidir. Gazın dönüş hareketiyle partikülün hızı yavaşlamakta ve böylece kurum tutucu hazneye düşmesi kolaylaşmaktadır.

 

Kurum tutucu iç yapısındaki pervanenin şeklini Şekil 1’deki gibi tasarlamak akışın dönüş hareketini daha iyi sağlayabilmektedir. Girişine de oval kesitli parça koyularak akışın homojen dağılımı sağlanıp motora direkt geri dönüşü azaltılabilir. Bu durum da partiküllerin daha iyi tutulup olası tehlike risklerini daha iyi bertaraf etmesini sağlayabilmektedir. Ayrıca kurum tutucu haznenin gazın giriş kesitine yakın kısmının ana gövdeden bağlantısının biraz da olsa kesilmesi kurumların devam eden dönüş hareketiyle tekrar yukarı çıkması engelleyebilmektedir.

 

Şekil 1

 

 

SONUÇ

 

İnsanoğlunun ve birlikte yaşadığımız diğer canlıların bilinen tek yaşam yeri olan dünyayı korumak bizlerin elinde. Bu bağlamda çevre güvenliği ve bizler için büyük bir tehdit olan iklim krizi açısından hayati öneme sahip, yangın ve patlama riskini ortadan kaldırdığı için enerji santralleri, petrol ofisleri, dökümhane, gemi makineleri, kimya sanayi gibi endüstri ve ortamların olmazsa olması kıvılcım tutucuları gün geçtikçe daha fazla geliştirip kullanımını yaygınlaştırarak geleceğimiz olan yeni nesillere daha güvenli ve yaşanılası bir dünya bırakabiliriz.