HEBB’İN ÖĞRENME KURAMINI GÜNLÜK HAYATIMIZDA UYGULARSAK HER İŞ VE OLUŞTA HIZ VE VERİMLİLİĞİMİZ ARTAR (ÖZELDE PROJE YAPMA BAŞARIMIZ BÜYÜK ÖLÇÜDE YÜKSELİR)

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

18/09/2023

 

 

 

-Bu kurama göre, beyinde birlikte ateşleyen nöron(sinir) hücreleri birlikte ağ örerek büyürler ya da tersinden söylersek birlikte baskılayıp uyarılarak iletişime geçmezlerse ateşlemedikleri için mevcut ağlar küçülür, devam ettirirsek etkisi yok olur(Dispenza).

 

-Nöronların ateşlemeleri için yan yana olmaları gerekmez, geçmişte yaşadığımız deneyimlere ve duyu organlarımızın fonksiyonları ile ilgili beynin birbirinden uzak bölgeleriyle de iletişim halindedirler.

 

-Beynin sayısız alt grupları, bölümleri ve alt sistemleri arasında, işleyiş şöyledir: ”Beynin işleyişi, bilgisayarların aksine, her biri bir diğerine üstün gelmeye çalışan farklı olasılıklar arasındaki çatışmalardan beslenir; üstelik seçenekler de her zaman birden fazladır.”(Eagleman).Beynimizin içindeki çatışmalara bağlı olarak kendimizle tartışırız ve farklı gruplarımız arasında konuşan kendimiziz.

 

-Bu çatışmalarda uzun dönemli niyet ve arzu, vizyon, saf gizil güç, iç referans ((Copra) noktalarını temsil eden rakip takımın üstün gelmesini istiyorsak, diğer negatif grubun beyin içindeki konuşmalarını sessizleştirmek gerekiyor. Sessizleştirmek için negatif grubun fikirlerini sadece izleyerek, yargılamadan monolog halinde kalmasını sağlayarak, diyaloğa dönüşmesini önlemek ve bu yolla ağ genişletmesinin önünü kesmek çok kritik önlem. Bütün bu çalışmaların tasarımını, alt gruplara hedef belirlemeyi, işleyişin kontrolünü beynin CEO’su Bilinç(başka bir deyişle Gözlemleyen Bilinç)üstlenmektedir. Bu bakımdan bilinçli farkındalığımızın gelişmesi önemli bir unsur.

 

-Bu süreç çalışmasıyla odağımızı şimdiki ana daraltıp Şimdinin Gücü ile bir yandan yaptığımız işte hız ve verimlilik artar, hata olasılığımız düşerken diğer yandan içimizdeki Sonsuz Varlıkla iletişime geçerek ego ile savaşımda destek alırız(Echart Tolle). İçimizden sevgi desteği almadan entropiye ve tembelliğe karşı mücadelede başarılı olmamız çok zor ve tembellik sorununu çözmeden de hiç bir işte iyileşme gösteremeyiz(Scott Peck).

 

-Proje yazarken özellikle yenilikçi fikir ve yöntemlerin belirlenmesinde, zihnimizde sessizlik yaratarak iç dünyamızla ve oradan da kuantum alanıyla iletişime geçerek hayal gücümüzün ateşlenmesinde ve sonrasında da niyet ve arzumuzun fiziksel gerçekliğe dönüşmesinde doğru yöntemin bu olduğuna inanmaktayız.