HER GÜN VE HER ANIMIZIN YENİLİK VE YENİLİK FAALİYETLERİYLE MEŞGUL OLMASI GÜZEL BİR YAKLAŞIM

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

19.12.2019

 

 • Yenilik ya da İnovasyonun tanımını 2018 Oslo Manual (Kılavuz)un 299.paragrafında; işletmenin bir önceki ürün ya da prosesinden ( ya da kombinasyonundan) yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş olarak farklılaşarak , yeni ürünün ilk defa istenilen kullanıcıya sunulması ya da süreç iyileştirmesinin ilk defa işletmenin bünyesinde bizzat kullanılması şeklinde tanımlanmıştır.
 • Burada yenilik için minimum gereklilik, bir önceki ürün ya da prosese göre yeni durumda en az bir özellik/performans kriterlerinde/kullanıcı kolaylığında ya da daha fazlasında yeni ya da önemli derecede bir iyileştirme gerçekleştirmektir. Minör küçük değişiklikler de zaman içerisinde birikimli olarak majör büyük yeniliklere yol açabilir.
 • İş prosesi ya da süreci yeniliklerin neler olduğu Kılavuzun 3.39’uncu paragrafında 6 alt bileşen olarak tanımlanmıştır:
  1. Mal ve hizmetlerin diğer deyişle ürünlerin üretimi,
  2. Dağıtım ve lojistik,
  3. Pazarlama ve satış,
  4. Bilgi ve iletişim sistemleri,
  5. İdare ve Yönetim,
  6. Ürün ve iş prosesi geliştirme. Her bir bileşene ait alt faaliyetlerin neler olduğu sayfa 73’teki 3.1 tablosunda sunulmuştur.