HER ŞEY BİR DÜŞÜNCE VE FİKİRLE BAŞLAYIP, TİCARİLEŞME PROTOTİPİNİ YAPMAYA KADAR SÜRÜYOR, SADECE AR-GE YAPMAK YETERLİ OLMUYOR 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

08/10/2021

HER ŞEY BİR DÜŞÜNCE VE FİKİRLE BAŞLAYIP, TİCARİLEŞME PROTOTİPİNİ YAPMAYA KADAR SÜRÜYOR, SADECE AR-GE YAPMAK YETERLİ OLMUYOR.

TÜBİTAK’IN PROJELERDE TİCARİLEŞME PLANI VE RAPORU TALEP ETMESİ BİZCE ÖNEMLİ BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ. AB PROJELERİNDEKİ THS’DE DE TİCARİLEŞME BOYUTU YER ALIYOR.

 

Bu çıkarımı, aşağıdaki HORIZON EUROPE projelerinde kullanılan Endeksten (Technology readiness level/TRL, Teknoloji Hazırlık Seviyesi/THS) elde ediyoruz:

YORUMUMUZ: Ar-Ge ve yenilik çalışmaları önce mevcudu kabul ederek müşterilerimizin ya da bizim yaşadığımız sorun, sıkıntı ve acının tespiti ile başlıyor. Sorunu giderecek yenilikçi fikir, düşünce geliştiriyoruz. Bunun için bilgi ve kuram havuzundan işimize yarayacak verileri alıyoruz. Teknolojik olarak uygulanabilirliğini değerlendirerek, sektörümüzle ve projemizle ilgili uygulamalı araştırma yaparak, fiziksel teyitler için ön prototip ya da sentezlenmiş sistem tasarımlıyoruz. Sanal ortamda ANSYS, ALFA vs. testleri ile hata eleyip doğrulamasını yaptıktan sonra prototip, pilot tesis, sistemi imal edip, uygunluk, BETA gibi fiziksel testlerle performansını doğrulayıp, uygunsa ön ticari ve tüketici kullanıma hazır prototipe geçerek piyasaya çıkıyoruz (GO2MARKET).

Bu konudaki detaylı açıklamaları web sitemizden takip edebilirsiniz.https://lnkd.in/et-Khy25

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

 

 

 

AB PROJELERİNDE TRL YANINDA KULLANILAN 9 SEVİYELİ TİCARİ BRL

BRL (Business Readiness Level) İş Hazırlık Seviyesi (İHS)

– Seviye tanımlamaları şöyle:

– BRL 1: Basic research: You can describe the need(s) but have no evidence (Temel araştırma),

– BRL 2: Needs formulation: You articulate the need(s) using a customer/user story (İhtiyaç formülasyonu),

– BRL 3: Needs validation: You have an initial ‘offering’, stakeholders like your slideware (İhtiyacın doğrulanması),

– BRL 4: Small scale stakeholder campaign: Run a campaign with stakeholders (‘closed’ beta – a number of friendly stakeholders that is relevant according to specificities of your market) (Küçük ölçekli paydaş (müşteri) kampanyası),

– BRL 5: Large scale early adopter campaign: Run a campaign with early adopters (‘open’ beta – a number of intended customers that is relevant according to specificities of your market) (Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası),

– BRL 6: Proof of traction: Sales match a number of paying customers that is relevant according to specificities of your market (Satışların ödeme yapan müşterilere göre eşleştirilmesi kanıtı),

– BRL 7: Proof of satisfaction: A happy team and happy customers give evidence to progress ( Memnuniyet kanıtı),

– BRL 8: Proof of scalability: A stable sales pipeline and strong understanding of the market allow revenue projections (Ölçeklenebilirlik kanıtı),

– BRL 9: Proof of stability: KPIs surpassed and predictable growth (İstikrar kanıtı).
Kaynak: https://lnkd.in/dPUrW5z