İÇ MİMARLARIN FAALİYETLERİNE TASARIM MERKEZİ KURULUMU BÜYÜK KOLAYLIKLAR SAĞLIYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

11.05.2018

 

GİRİŞ

Oturduğum dairenin alt kısımlarında birçok yeni iş yeri açılarak, iç mimarlar tarafından iç dekorasyonun yapıldığını gördüm, kendileriyle sohbet ederken bu konuda bir destek olup olmadığını bana sordular. Ben de kurumsallaşmış, olgun ve mimar sayısı 10’nun üzerindeki   iç mimarlık firmaları için Tasarım Merkezi kurabiliriz dedim ve bana iş çıkmaya başladı.

HUKUKSAL ÇERÇEVE

– İmalat sanayii ile yazılım sektörleri için Ar-Ge kanunu ile getirilen Tasarım merkezi kurma imkanı ayrıca 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 ve Karar Sayısı: 2016/9094 ile Bakanlar Kurulunca sanayi dışındaki diğer tasarım alanları arasına 74.10.01 – İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) “ alanına da sağlanmıştır.

– Bu maddeye göre bu sektörde tasarım merkezi kurma çalışmalarına başladık. Önce mevcut NACE kodunu kontrol ediyoruz, genelde bu kodun” 71.11.01 – Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri “ olduğunu görüp, tasarım merkezi kurulumu için bu kodun vergi dairesinden “74.10.01” değiştirilmesini sağlıyoruz, sanıyorum bir hafta içinde hallediliyor.

FIRSATLAR

-74.10.01 KODUNDA İÇ MİMAR FAALİYETİNE KURULACAK TASARIM MERKEZİNİN ÇOK FIRSAT YARATTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ

1.Tasarım merkezinde yaklaşık 10 mimarın ve teknisyenin görev alması ile ayda ortalama 30 bin TL SGK, Stopaj ve Ar-Ge indirimi istisnasından dolayı ödenmiyor.

2.Birçok avm, x dünyası için yaptıkları iç dekorasyon için yaptıkları sözleşmeler için damga vergisi ödemiyorlar.

3.İç dekorasyonun malzemesini de alarak komple anlaşma yaparlarsa ar-ge harcama ve giderleri yüksek olacağından 3 ayda bir verdikleri geçici vergi matrahından indirecekleri meblağ artıyor.

4.Faaliyetleri için makine, teçhizat, bilgisayar gibi sabit kıymetleri Maliye Bakanlığınca tanımlanan listeye girmesi halinde KDV ödemeden tedarik ediyorlar. Ayrıca projeleri için gereksinim duyulan 3. Ülkelerden yapacakları ithalatlarında gümrük vergisi ödemiyorlar.

5.Bence çalışmalarda gördüğüm en önemli avantaj, iş aldıkları firmalara SİPARİŞE DAYALI TASARIM MERKEZİ FATURASI KESEBİLME İMKANI GETİREREK PAZARLAMA AVANTAJI SAĞLAMASI. Bu şekilde İÇ DEKORASYON için masraf ve giderler fatura edilip yurt içi müşteri olması durumunda fatura bedelinin %50:50 oranında, yurt dışı olması durumunda faturanın tamamı %100’ü Ar-Ge indirimi olarak vergi matrahından düşülüyor. Böylece merkez, sadece kendi ihtiyacı için değil aynı zamanda piyasaya da çalışan kar merkezi haline dönüşerek ekonomiye ve topluma önemli teknolojik katkı sağlıyor.