İŞİNİN İŞ PLANI VARSA ZİHİNLE BİLİNÇSİZCE ÖZDEŞLEŞEN SAHTE BENLİK OLAN EGO HİÇ BİR ŞEY YAPAMIYOR,KONTROL ALTINA ALIP YÖNETEMİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

20/07/2022

 

 

 

 

– İş planının yapıldığı en iyi araçlardan biri Ar-Ge ve yenilik projesi yapmaktır. İş zaman çubuğu ile iş paketleri ve alt faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri tanımlanıyor.

– Ego kişiyi ele geçiremediği zaman, içsel Varlık’tan gelen sevgi gücü entropiye ve tembelliğe karşı hakim güç haline gelerek, yüksek frekanslı pozitif enerji ve duygu hissediliyor. Bu yolla sağlıklı, başarılı ve huzurlu olunuyor.

– Bana göre yukarıdaki bakış açısı ülke bazında ele alınıp çoğu kişide hayat bulursa ülke sorunlarımız büyük ölçüde çözülür. Şu anda gayri safi yurt içi hasıla içindeki Ar-Ge harcamalarının payı %1 ( başka muadil ülkelerde %3) ihracatımız içindeki yüksek teknoloji ürünlerinin payı %3 ( başka muadil ülkelerde %10) her iki oranın da kısa sürede, 2 yıl içinde bir kat artmalıdır.

– Bu bağlamda bana göre birçok önlem arasında özellikle KOSGEB ve TÜBİTAK’a daha çok kaynak aktarılmalı, Ayrıca TÜBİTAK projelerinde çağrı yanında her an ar-ge projelerine de başvuru imkanı getirilmelidir. Bu yolla enflasyon ve faizlerin aşağıya çekilmesine önemli katkıda bulunulacağı görüşündeyim.