KOBİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ŞİRKETLERİ VE OFİSLERİNDEN SAHİP OLDUKLARI PATENTLERİ LİSANSLAMA YA DA DEVİR YOLUYLA EDİNMELERİ HALİNDE EDİNİM VE UYGULAMA İÇİN ALINAN HİZMET BEDELLERİ TÜBİTAK 1702 İLE DESTEKLENİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

09.02.2021

 

Çağrı’ya göre Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri ve Ofisleri sahip oldukları patentleri kendileri kullanmayıp Büyük ölçekli kuruluşlar ile KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlara lisanslama ya da devir yöntemleri ile kullanma hakkı verdiklerinde, edinimlerine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

 • Büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için maksimum %60
 • KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için maksimum %75

oranında aşağıdaki dilimlere göre kademeli olarak desteklenmektedir.

 

 • Her bir patent için temel olarak %25 destek oranı ile başlanmakta olup;
  • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumda destek oranına %15,
  • Müşteri kuruluşun Çağrı duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15,
  • Proje kapsamındaki teknoloji transferinin yeşil mutabakat çerçevesinde çağrı duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15,
  • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10,
  • Müşteri kuruluşun bir yada daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10,

ilave edilir.

Müşteri kuruluş teknoloji sağlayıcı kuruluştan eğitim ve danışmanlık hizmeti alır ise KOBİ’ler için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60 oranında desteklenmekte olup, bu hizmet tutarı toplam destek tutarının %25’ni geçememektedir.

Teknoloji sağlayıcı kuruluşun müşteri kuruluşa patentin lisanslanması yada devredilmesine ilişkin kesilecek faturada KDV istisnası uygulanır. Ayrıca teknoloji sağlayıcı kuruluşun patentin devir veya satışı neticesinde elde edilen kazancın %50’si nispetinde Kurumlar Vergisi muafiyeti söz konusudur.

 • Proje Süresi maksimum 60 aydır.

 

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Çağrının açılması: 22 Ocak 2021

Ön kayıt için son tarih: 19 Nisan 2021, Saat:17:30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 15 Mart 2021

Çağrı Kapanış tarihi: 10 Mayıs 2021 (saat 23:59’a kadar)

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1702-patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi