KOBİLERİMİZ İÇİN TEK BAŞLARINA HER ZAMAN TEMATİK ÖNCELİĞİ OLMAYAN ALANLARDA YA DA  ÇAĞRILI OLARAK BAŞVURABİLECEKLERİ 2,5 MİLYON EURO’YA KADAR  % 70 HİBE ORANLI HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI KAÇIRILMAMALI

11/02/2022

 

 

(Ülkemiz için önemli olan bu konuda her türlü yardıma hazırız)

– EIC Hızlandırıcı  – yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları bozma potansiyeli olan yüksek etkili yenilikler geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için yeni başlayanlar ve KOBİ’ler için 1,16 milyar Euro değerinde.

– EIC Fonu aracılığıyla 0,5 milyon € ile 15 milyon € arasında öz sermayeyi (veya dönüştürülebilir krediler gibi yarı öz sermayeyi) 2,5 milyon €’ya kadar % 70 hibelerle birleştiren benzersiz bir karma finansman sağlar. İstediğiniz zaman başvurun.

– Açık Stratejik Özerklik teknolojileri ve ‘ 55’e Uygun ‘ teknolojileri için çığır açan yenilikler için yaklaşık 537 milyon € ayrılmıştır.

– Son başvuru tarihleri: Accelerator Open-Açık/Challenges-Çağrılar: 23 Mart 2022 / 15 Haziran 2022 / 05 Ekim 2022.

– EIC Accelerator’a başvuranlar tekliflerini şu yollarla sunabilirler:

– Önceden tanımlanmış tematik önceliğe sahip olmayan ve herhangi bir teknoloji veya uygulama alanında önerilere açık olan EIC Accelerator Open;

– EIC Hızlandırıcı Gelişmekte olan ve stratejik teknolojiler alanlarında önceden tanımlanmış tematik konularda çağrılar. Çağrı Konuları:

İlaç endüstrisi için bileşenler, teknolojiler ve sistemler, Stratejik sağlık teknolojileri, Kritik hammaddelere (CRM) döngüsel yaklaşımlar dahil olmak üzere sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar, Kuantum teknolojilerinin yeni uygulamaları, Sınır bilişim uygulamaları, AB uzay altyapılarından gelen veri ve sinyalleri kullanan yenilikçi uygulamalar, Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, Kritik güvenlik teknolojileri, Yenilikçi finans ve ödeme altyapıları ve hizmetleri için teknolojiler.

– EIC Hızlandırıcı  çağrısı: “55’e Uygun” Teknolojiler: Teknolojilerin geliştirilmesini ve ölçeklendirilmesini desteklemeyi ve yeşil geçişi güçlendiren çığır açan yenilikleri artırmayı amaçlamaktadır. Çağrı konuları:

Daha yüksek temiz enerji dönüşümü ve kullanımı, Azaltılması zor endüstrilerin karbonsuzlaştırılması, Yapılı çevrede enerji verimliliği ve güvenliği, Sıfır emisyonlu mobilite çözümleri, Su, gaz ve iç hava yönetim/izleme sistemleri, Yeşil dijital teknolojiler. Arazi kullanımında iklim tarafsızlığı (İklim direncini artırmak, toprakları dekontamine etmek ve nitrojen ve metan emisyonlarını azaltmak, topraktaki karbon stokunu ve kara ve kıyı bölgelerindeki diğer karbon havuzlarını artırmak).

https://lnkd.in/e8MJzTWE