KOBİ’LERİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK SORUN OLAN MALİYET ENFLASYONUNU AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN BİZCE SÜREÇ/İŞ YENİLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ VE BU KAPSAMDA TÜBİTAK 2022-2 ÇAĞRISINA ORTAK PROJE VERİLMESİNİ ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

28/07/2022

 

– Örneğin bir KOBİ cıvata, somun gibi bağlantı elemanları imal edip, yurt içi ve dışına pazarlıyor. Maliyetleri düşürerek, verimliliği arttırarak, kaliteyi yükselterek rekabetçi olması için üretim hattında özel makine (veya donanım ve yazılıma) ihtiyacı var. Nasıl bir makine ihtiyacı olduğunu biliyor, ancak bu makineyi tamamen yapabilecek yetkinlik ya da zamanı yok. Bu durumda makine yapan bir firma ile ortak bir Ar-Ge ve yenilik projesi yapmaya karar veriyor.

– Bilindiği gibi süreç yeniliği, bir işletmenin bir ya da daha fazla fonksiyonunda mevcuda göre yeni ya da önemli derecede iyileştirme yaparak üretim hattında kullanıma sunmaktır. Oslo Kılavuzu paragraf 3.39’a göre süreç yenilikleri; mal ve hizmet üretimi, dağıtım ve lojistik, pazarlama ve satış, bilgi ve iletişim sistemleri, sevk ve idare, ürün ve süreç yeniliği geliştirme olmak üzere altı alt ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ürün (mal ve hizmet) üretimi yeniliği bir firmanın temel fonksiyonunu oluştururken diğer beş yenilik üretimi desteklemek ve piyasaya sürmek için yardımcı faaliyetleri oluşturur.

-Bu bilgiler ışığında ortaklı projelerde iki KOBİ, üzerinde çalışma yaparak özel makinenin ayrı ve birleşik iş paketlerini oluşturur. Örneğin özel makineye ihtiyacı olan KOBİ nasıl bir makineye ihtiyacı olduğunu bilir, bu bilgilere göre iki KOBİ tasarım ve doğrulama ile prototip imalat ve montaj iş paketlerini bir bütünlük içinde birlikte yapar, testler de kullanıcı KOBİ’de gerçekleştirilir. Makine Ar-Ge’si öncelikli sektördedir.

– TÜBİTAK -TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge destek programı 2022 yılı 1.çağrı sonuçlarına göre desteklenmesine karar verilen projelerden ortaya çıkan bazı faydalı esneklikler görüyoruz:

1. Tek KOBİ aynı çağrı kapsamında 2 proje verip onaylanabiliyor,
2. Tek bir proje kapsamında 2,3,4 KOBİ ortaklı proje verebiliyor.
https://lnkd.in/dFPkncVB

– 1507 destek programı 2022/1. Çağrısında kabul edilen projeler arasında ortak proje yer almamaktadır.
– 1507’de maksimum proje bütçesi 1 milyon 200 bin lira olup, 1501’de maksimum limitte bir sınırlama yoktur.

– Ayrıca, 1501 TEYDEB Uygulama Esaslarının 15/2) maddesinde, “Bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesindeki kuruluş tanımına uyan sermaye şirketlerinin programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında sınırlama yoktur. Ancak TÜBİTAK Başkanlığının belirleyeceği bir sayının üzerinde bu destek programı kapsamında projesi desteklenmiş olan kuruluşların, yeni bir proje önerisinin bu program kapsamında desteklenmesi için uluslararası destekli en az bir Ar-Ge projesi yürütmüş olmak veya bu destek programı kapsamında ortaklı en az bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak şartını sağlaması istenebilir.” denilmektedir. Ortak proje kültürü AB HORIZON EUROPE projelerine başvuruyu da tetikleyecektir.