KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJESİ REDDEDİLEN FİRMALARIN TASARIM AĞIRLIKLI ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ VERMELERİNİ ÖNERİYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

03.06.2021

 

  • Son zamanlarda KOSGEB’e Ar-Ge ve İnovasyon projesi veren firmalar için verilen bazı kurul kararında projenin Ar-Ge unsurundan ziyade tasarım yönü ağırlık taşıdığı ileri sürülerek reddedilme ya da düzeltme talep edilmektedir. Bize göre Ar-Ge projesinin reddedilmesi halinde tasarım unsurunun öne çıktığı ürün geliştirme projelerinin verilmesi uygun yoldur.
  • Bilindiği gibi tasarım, firmanın iş modelinin önemli bir stratejik unsurudur. Tasarım inovasyon faaliyetlerini destekleyebileceğinden, tasarım düşüncesi üzerine veri toplamak imalat ve hizmet firmalarının rekabet gücünde ve ekonomik sonuçlarında önemli derecede iyileştirmeler sağlar.
  • İsoakademi’nin 3 Haziran tarihinde düzenlediği online eğitimde konuşmacı Sayın Hakan Döngel’in sunumunda belirttiği üzere Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking) Brown’e, göre “İnsanların ihtiyaç ve isteklerini teknolojik olarak mümkün kılarak ve stratejik açıdan uygulanabilir bir şekilde karşılama yöntemidir.”

Oslo 5.96’ya göre; tasarım odaklı düşüncenin başlıca adımları:

  • Farklı fikir üretme veya beyin fırtınası,
  • Müşteri deneyimine ilişkin bir anlayış geliştirmeye yönelik teknikler,
  • Özellikle etnografik alan araştırma yöntemleri (insanların bir ürünü gerçek dünyada nasıl kullandıklarını gözlemlemek),
  • Üründe kullanıcıların ne istediği konusunda empatik bir anlayış geliştirmek,
  • Potansiyel kullanıcıların tasarım konseptlerinin oluşturulmasına katılımı ile ortak tasarım veya birlikte oluşturma,
  • Prototipleme ve test etme.