KOSGEB KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALEŞME”

07.04.2021

 

KOSGEB KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALEŞME” TEMALI İKİ ADET PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLE AKILLI DİJİTAL TEKNOLOJİLER KULLANILARAK ÜLKEMİZDE İMALAT VE İLİŞKİLİ PROSESLERDE HIZ VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI, BİRBİRLERİ İLE HABERLEŞEN NESNELERİN OTONOM EYLEMLERİ İLE PROSESLERİN OPTİMİZE EDİLEREK VE HATA – BAKIM – STOK MASRAFLARI AZALTILMASI HEDEFLENMEKTEDİR.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7763/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

 

– 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” olup, destek oranı %60 ile 300.000 TL. hibe 700.000 TL. faizsiz üst limit kredi verilmesi söz konusudur. Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili aşağıdaki 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2021/1_2021.01_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf

  • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
  • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
  • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
  • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
  • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

 

– 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” konulu olup, tanımlanan 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2021/1_2021.02_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf

 

Proje Başvurusu 7 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2021’de sona erecektir.