KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMIYLA KOBİLERE BÜYÜK FIRSAT

 

(http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6487/kosgebden-stratejik-urune-buyuk-destek)

 

Anılan 29.11.2107 tarihli linkteki haberde bize göre öne çıkan alıntılar:

– KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak.

(KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt “Stratejik Ürün Destek Programı” ile KOBİ’leri güçlendirmeye, yerli ve milli üretimi teşvik etmeye yönelik önemli bir adım daha attıklarını söyledi. “Sloganımız ‘teknoloji odaklı yerli ve milli üretim’ olacak. Firmalarımıza diyoruz ki bugüne kadar yurt dışından getirdiğiniz ürünleri yurt içinde üretebilecek, üretim potansiyeline ve teknoloji kabiliyetine sahip KOBİ’lerimizi sizler tespit edin, ön anlaşmalarınızı yapın, bizler de KOSGEB olarak bu iş birliğiniz kapsamında KOBİ’lerimizi destekleyelim. Bu desteklerle bir taraftan ülkemizin yerli ve milli teknoloji şirketlerini büyütürken, diğer taraftan da stratejik ve öncelikli teknoloji alanlarında dışa bağımlılığımızı, babayiğit KOBİ’lerimizle azaltacağımıza inanıyoruz.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Stratejik Ürün Destek Programı ile ithalatı yüksek, stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesini hedeflediklerini belirterek, “Program çerçevesinde hazırladığımız projeksiyona göre 500 projenin desteklenmesiyle 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak, KOBİ’lerin imalat sanayisinde oluşturduğu cari açık yüzde 10 azalacak. Verdiğimiz bu destekle 250 milyon liralık katma değer oluşturacak.”

– Özlü, Ar-Ge ve inovasyonla geliştirilmeyen üretimlerin, tarihin gerisinde kalacağına işaret ederek, KOBİ’lerin bilgiyle donatması, Ar-Ge ve inovasyonu merkeze koyması için her türlü teşvik ve desteği sağladıklarını anlattı.

“İthalata karşı yerli ürün seferberliği” başlattıklarına dikkati çeken Özlü, “Kendi işletmelerimizle, kendi KOBİ’lerimizle, kendi finansmanımızla, kendi insan kaynağımızla, kendi damgamızla, kendi ürünlerimizi üreteceğiz. Bu amaçla ithal ettiğimiz 1000 ürünü, bunu yapabilecek 1000 KOBİ ile eşleştirmek için çalışıyoruz. Bunların bir defaya mahsus tasarlama, geliştirme ve piyasaya sürme masraflarını biz destekleyeceğiz. Böylece ithalatı azaltacak, yerli malı üretimi artıracağız.”

“Desteklerin toplam üst limiti 5 milyon lira”

Özlü, cari işlemler dengesi incelendiğinde, ara malı ithalatı sorunuyla karşılaşıldığına değinerek, KOSGEB aracılığıyla başlatılacak bu programla, cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunan yatırımların destekleneceğini vurguladı. İthalat miktarı yüksek, stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edileceğini dile getiren Özlü, böylece ülke ekonomisine katma değer sağlanacağını, imalat sanayinde yerli girdi oranının artırılacağını ve yerli imalat sanayinin gelişmesinin destekleneceğini kaydetti.