KOSGEB TARAFINDAN 11.09.2017 TARİHİNDE YAPILAN PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLE KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” DESTEK PROGRAMI İÇİN 11 EYLÜL’DEN BAŞLAMAK ÜZERE 20 EKİM 2017 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

 

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde proje hazırlayabilir:

1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

8.Konu: Yeşil üretime geçiş

 

Proje Süresi En az 6 Ay

En fazla 12 Ay

Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı Tüm bölgelerde en fazla %60(makine ve teçhizatta yerli malı belgesi olması halinde % 15 ilave edilir).

 

DESTEK UNSURLARI MAKSİMUM OLARAK:

-Personel: 100.000 TL hibe,

-Makine-Teçhizat (kalıp dahil) 150.000 hibe,600.000 geri ödemeli kredi,

-Yazılım Giderleri 50.000TL hibe,100.000 TL kredi,

-Hizmet alım giderleri 100.000 TL

 

 

Kaynak Link: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi