KOSGEB, TÜBİTAK, AR-GE MERKEZİ, TASARIM MERKEZİ/DEPARTMANI, KTZ, HİZMET İHRACATI VB. PROJELERİNDE TEKNOLOJİK (TRL) VE İŞ/PAZAR OLGUNLUĞU (BRL) ÖLÇEKLERİ BİRLİKTE VE UYUMLU ÇALIŞILMALI GÖRÜŞÜNDEYİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

20/12/2021

 

 

– Ar-Ge ve Yenilik çalışma ve destek programlarının amacı sadece teknolojik prototip elde etmek değil, bu prototipin pazar ve müşteriler için ticarileşme ve sonrasında seri üretime geçilerek firmaya ve ekonomiye gelir sağlamasıdır.

– Nitekim Horizon Europe EIC destek programı belgelerinde TRL ya da THS’nin 9. cu adımında tam ticari uygulama deniliyor, “TRL 9: Full Commercial Application: Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space).

– KOBİ’lerin tek başına başvurabilecekleri % 70 hibe oranlı ve 2,5 milyon Euro üst limitli AB Horizon Europe Hızlandırıcı yenilik destek programında, İnovasyon faaliyetleri için (5-8 TRL), Piyasa Hazırlığı İçin (TRL9) öne çıkmaktadır.

– Hızlandırıcı ’da Pazar deneyimi ve Ticarileşme çalışmaları için TRL ile uyumlu BRL (Business Readiness Level-İş/Pazar  Olgunluk Seviyesi ) oluşturulup aşağıdaki adımları ifade etmektedir:

– BRL 1: Basic research: You can describe the need(s) but have no evidence (Temel araştırma),

– BRL 2: Needs formulation: You articulate the need(s) using a customer/user story (İhtiyaç formülasyonu),

– BRL 3: Needs validation: You have an initial ‘offering’, stakeholders like your slideware (İhtiyacın doğrulanması),

– BRL 4: Small scale stakeholder campaign: Run a campaign with stakeholders (‘closed’ beta – a number of friendly stakeholders that is relevant according to specificities of your market) (Küçük ölçekli paydaş kampanyası),

– BRL 5: Large scale early adopter campaign: Run a campaign with early adopters (‘open’ beta – a number of intended customers that is relevant according to specificities of your market) (Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası),

– BRL 6: Proof of traction: Sales match a number of paying customers that is relevant according to specificities of your market (Satışların ödeme yapan müşterilere göre eşleştirilmesi),

– BRL 7: Proof of satisfaction: A happy team and happy customers give evidence to progress ( Memnuniyetkanıtı),

– BRL 8: Proof of scalability: A stable sales pipeline and strong understanding of the market allow revenue projections (Ölçeklenebilirlik kanıtı),

– BRL 9: Proof of stability: KPIs surpassed and predictable growth (İstikrar kanıtı).

Kaynak: https://lnkd.in/dPUrW5z

 

ÖZETLE:

”BRL ölçeği, proje ekibinin inovasyonu (fikirden ürüne) en iyi pazar uyumu için yönlendirme becerisini tahmin ederek inovasyon üzerine bir pazar perspektifi benimser. Teknolojik ve piyasa olgunluğu, ortaklaşa çalışılmak üzere 1’den 9’a kadar olan ölçeklerde ölçülür. Basitçe söylemek gerekirse:

BRL 1 ila 3: Çözülen problemlerin ve başlıca potansiyel uygulama alanlarının belirlenmesi. Bu seviyeler   teknik fizibilitenin 1 ila 3 TRL’sine karşılık gelmektedir.

BRL 4 ila 6: Pazar bölümlendirme ve stratejik konumlandırma seçimleri. Bu seviyeler, konsept, kavram geliştirme kanıtının 4 ila 6 TRL’sine karşılık gelir.

BRL 7- 9: Piyasaya sürülmesi. Bu seviyeler, üretim öncesi 7 ila 9 TRL’ye karşılık gelir.”

https://www.grenoble-inp.fr/en/research/brl-business-readiness-level