KÜRESEL FİRMALARIN ZİNCİRİNE İHRACAT YAPIP YENİ GÜNCELLENEN KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) DESTEKLERİNDEN YARARLANILMASI ÖNERİLİR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

10/01/2024

 

 

 

2024 YILI İÇİN GÜNCELLENEN YENİ DESTEK ÜST LİMİTLERİ;

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler 41,943,848 TL

Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri  11,183,893 TL.

 

 

BAZI ÖRNEKLER

 

Otomotiv yan sanayinde mevcut yurt dışı küresel firmalara yeni parça ya da yeni küresel firmalara mevcut ürünlerini imal edip pazarlayan firmaların küresel tedarik zinciri desteğini kullanabilirler. Aynı şekilde ana küresel firmaya bir bütünün parçası olarak plastik parça üretip satan firmalar da bu kapsama girmektedir. Tekstil sektöründe daha ileri bir safhada işlenmek üzere kumaş ihraç eden firmalar da aynı kategoriye girmektedir (nihai ürün olarak örneğin pantolon ihracatı değil).

 

Bu durumda aşağıdaki Madde 10- (1) maddesinde yer alan desteklerden yararlanabilirler:

https://lnkd.in/eim2HAtg
 

 

 

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ HİBE DESTEKLERİ:

 

-MADDE 10- (1) Küresel Tedarik Zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL. ’ye kadar desteklenir. (Şirket başına güncellenen 2024 üst limit 41.943.848 TL’dir).

 

– Yurt dışı ana firmaya orijinal parça üreten Türk şirketlerinin ana firmanın üretimde Kanban, Just in Time gibi deposuz çalışarak siparişin fatura kesilerek hemen karşılanıp üretime alınması talebi karşısında, önceden satın alma planına göre yerli şirketin parçayı önceden ilgili ülkedeki ana firmaya en yakın yerde depo tutup stoklayarak ve gümrük işlemlerini oradaki gümrük müşavirinden hizmet alarak yerlileştirerek ana firmaya teslim etmesi söz konusu olabilir. KDV yansıtılabilir vergi olduğundan teslimde düzenlenecek faturada (VAT Excluded-KDV hariç) klozu yer alabilir.

 

Bu tür satış işlemlerinde Madde-10-(3,4 ve 5) fıkraları önem taşımaktadır.

10-(3) Küresel Tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL.’ye kadar desteklenir. Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.  Bir şirket üçüncü fıkradaki destekten en fazla 25 birim için yararlanabilir. (2024 güncellenen üst limit 11,183,893 TL.)