KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ, HANGİ INCOTERMS 2022 TESLİM ŞEKİLLERİ İLE UYUMLUDUR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

24/08/2022

 

 

 

– 18 Ağustos 2022 tarihi itibariyle ihracat desteklerinde önemli güncellemeler yapıldı. Dolardan Türk lirası bazına geçildi..
https://lnkd.in/eim2HAtg

– Güncellenen destekler arasında Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) bizce  önemli. Bazı örnekler: Otomotiv yan sanayinde mevcut yurt dışı küresel firmalara yeni parça ya da yeni küresel firmalara mevcut ürünlerini imal edip pazarlayan firmaların küresel tedarik zinciri desteğini kullanabilirler. Aynı şekilde ana küresel firmaya bir bütünün parçası olarak plastik parça üretip satan firmalar da bu kapsama girmektedir.  Tekstil sektöründe daha ileri bir safhada işlenmek üzere kumaş ihraç eden firmalar da aynı kategoriye girmektedir (nihai ürün olarak örneğin pantolon ihracatı değil). Bu durumda aşağıdaki Madde 10- (1) maddesinde yer alan desteklerden yararlanabilirler.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ
MADDE 10- (1) Küresel Tedarik Zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL.’ye kadar desteklenir.

– Yurt dışı ana firmaya orijinal parça üreten Türk şirketlerinin ana firmanın üretimde Kanban, Just in Time gibi deposuz çalışarak siparişin fatura kesilerek hemen karşılanıp üretime alınması talebi karşısında, önceden satın alma planına göre yerli şirketin parçayı önceden ilgili ülkedeki ana firmaya en yakın yerde depo tutup stoklayarak ve gümrük işlemlerini oradaki gümrük müşavirinden hizmet alarak yerlileştirerek ana firmaya teslim etmesi söz konusu olabilir. KDV yansıtılabilir vergi olduğundan teslimde düzenlenecek faturada (VAT Excluded-KDV hariç) klozu yer alabilir.

– Bu tür satış işlemlerinde Madde-10-(3,4 ve 5) fıkraları önem taşımaktadır.
10-(3) Küresel Tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL.’ye kadar desteklenir.
(4) Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.
(5) Bir şirket üçüncü fıkradaki destekten en fazla 25 birim için yararlanabilir.

– Senarize edilen ihracat işleminde teslim şekli olarak, DAP (Delivered at Place – Varış yerinde boşaltmaya hazır olarak teslim ya da DPU (Delivered at Place Unloaded- Boşaltılmış olarak varış yerinde teslim, DDP (Delivered Duty Paid) – Vergisi ödenmiş olarak teslim şekilleri gündeme gelmektedir. (D) grubu teslim şekillerinde yoldaki ve varış yerindeki tüm sorumluluklar ihracatçı tarafından üstlenilerek ithalatçıya varış yerinde geçmektedir.